Ban hành Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ông Trần Văn Nam - Giám đốc Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Kế hoạch số 713/KH-TTTV về việc Tổ chức hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện Kế hoạch số 7805/KH-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Sở Xây dựng, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng (Trung tâm) xây dựng kế hoạch “Tổ chức hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19” tại Trung tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường trách nhiệm của các phòng, viên chức, người lao động Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ và phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;
2. Ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra, không để bị động, lúng túng trong việc ngăn chặn sự lây lan, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe của viên chức, người lao động Trung tâm, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được thông suốt liên tục.
3. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong toàn Trung tâm.

II. NỘI DUNG PHÂN CÔNG CỤ THỂ
1. Trưởng các phòng thuộc Trung tâm và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 có trách nhiệm:
- Phổ biến, tuyên truyền, yêu cầu viên chức, người lao động tại các phòng tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng, chống COVID-19 theo quy định tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố và Công văn số 7009/UBND- KGVX ngày 15/10/2021 của UBND thành phố.
- Đối với vùng thực hiện cách ly y tế (phong tỏa): Hướng dẫn viên chức, người lao động thực hiện theo Mục I, Công văn số 7009/UBND-KGVX.
- Đối với các vùng còn lại: Yêu cầu viên chức, người lao động khi tham gia các hoạt động:
+ Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế);
+ Có mã QR và thường xuyên sử dụng mã QR khi vào/ra trụ sở làm việc, địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người;
+ Khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19 (ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác…) không được tự ý mua thuốc chữa bệnh, phải báo cơ sở y tế nơi gần nhất để được phân luồng, khám sàng lọc.
- Hoạt động hội họp, tập huấn, hội thảo,… do Trung tâm tổ chức: Tập trung không quá 40 người; trường hợp có từ 95% số người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID - 19 hoặc đã khỏi bệnh COVID - 19 trong vòng 06 tháng thì tập trung không quá 120 người.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với viên chức, người lao động tại Phòng mình; đề xuất phương án giải quyết khi có vấn đề mới phát sinh.

2. Đối với công tác phòng chống dịch tại trụ sở Trung tâm
 Phòng Tổ chức - hành chính tiếp tục thông báo để các Tổ chức, cá nhân thực hiện đeo khẩu trang và khử khuẩn trước khi vào làm việc tại Trung tâm. Bố trí đầy đủ cồn khử khuẩn ở vị trí phù hợp, dễ sử dụng. Triển khai bố trí thiết bị kiểm soát mã QR để quản lý đối với những người đến làm việc tại Trung tâm; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm; theo dõi, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19.

3. Đối với công tác phòng chống dịch tại các công trường xây dựng
 Phòng Quản lý kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phương án/ kế hoạch hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 tại các công trường xây dựng do Trung tâm thực hiện công tác giám sát; yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động nếu không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch của Trung tâm, Trưởng các phòng có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể viên chức người lao động nội dung của kế hoạch; yêu cầu viên chức, người lao động tại các phòng tiếp tục thực hiện nghiêm quy định hiện hành về công tác phòng, chống COVID-19; báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 Trung tâm các tình huống xảy ra.

2. Viên chức, người lao động thuộc Trung tâm thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này; thời gian thực hiện bắt đầu từ khi Kế hoạch được ban hành cho đến khi có chỉ đạo mới; các nội dung không quy định tại Kế hoạch này, thực hiện theo đúng quy định tại thực hiện theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố, Công văn số 7009/UBND-KGVX ngày 15/10/2021 của UBND thành phố.

3. Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo trình Lãnh đạo Trung tâm xem xét báo cáo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, bất cập, các phòng có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Giám đốc Trung tâm (thông quan Phòng Tổ chức - Hành chính) để có điều chỉnh phù hợp./.

 

  Ý kiến bạn đọc

Văn phòng:

107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:

0236.3621925

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây