Kịch bản ứng phó phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng

Ngày 22/07/2021, Ông Trần Văn Nam - Giám đốc Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Kịch bản Số 508/KB-TTTV về việc ứng phó phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm
Theo Kịch bản Số 508/KB-TTTV, thực hiện Công văn số 5537/SXD-VP ngày 20/7/2021 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng xây dựng kịch bản ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm.
Giám đốc Trung tâm Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Phòng thuộc Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên thuộc đơn vị, tổ chức mình các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU - NGUYÊN TẮC PHÒNG CHỐNG DỊCH
1. Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, viên chức, người lao động, người đến làm việc tại cơ quan; tăng cường trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh cơ quan; chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường của cơ thể theo khuyến cáo của cơ quan Y tế về dịch bệnh Covid-19 để thực hiện khai báo y tế kịp thời và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
2. Xây dựng phương án phòng, chống chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn cơ quan một cách nghiêm túc, đồng bộ, triệt để theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Xây dựng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm và các phòng trực thuộc trong triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3. Làm tốt công tác tuyên truyên cho viên chức, người lao động tại đơn vị về công tác phòng chống COVID-19, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của thành phố, Sở Xây dựng và của Trung tâm; Nâng cao ý thức, gương mẫu thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN ÁP DỤNG
1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng và người đến làm việc tại Trung tâm.

2. Phạm vi:
- Trụ sở làm việc của Trung tâm tại Số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Các công trường xây dựng có sự tham gia điều hành dự án và giám sát của viên chức và người lao động Trung tâm.
3. Thời gian: Áp dụng từ ngày 23 tháng 7 năm 2021 đến khi có thông báo hết dịch.

III. KỊCH BẢN GIẢ ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh
a) Phòng Tổ chức - hành chính
- Tiếp tục thông báo để các tổ chức, cá nhân thực hiện đeo khẩu trang và khử khuẩn trước khi vào làm việc tại Trung tâm.
- Bố trí đầy đủ cồn khử khuẩn ở vị trí phù hợp, dễ sử dụng.
- Thực hiện đo, kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế đối với người đến liên hệ công tác tại Trung tâm; 
- Duy trì thường xuyên việc kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đáp ứng các đủ các điều kiện để chống dịch.
- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử đối với tất cả những người đến liên hệ công tác tại cơ quan.
- Giữ liên lạc với Trạm y tế Phường Hòa Cường Nam (499 Núi Thành – TP Đà Nẵng- Số điện thoại: 02363.624951 - Trạm trưởng: Nguyễn Thị Thúy- Số di động: 0913.419101) để kịp thời phối hợp khi có tình huống phát sinh.
b) Trưởng các phòng chịu trách nhiệm thông tin cho Phòng Tổ chức - hành chính về người từ các địa phương khác, nhất là địa phương có dịch đến làm việc với đơn vị mình nhằm làm tốt việc quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch COVID-19 liên quan đến đơn vị mình từ người đến liên hệ công tác, mà chủ quan, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo không trung thực, kịp thời… sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Trung tâm và pháp luật hiện hành.
c) Bản thân mỗi cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm cần gương mẫu thực hiện, đồng thời tuyên truyền gia đình, người thân cùng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là biện pháp 5K.
- Khẩu trang: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
- Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
- Khoảng cách: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
- Không tụ tập đông người: Khuyến cáo người thân và gia đình hạn chế tham gia các sự kiện đông người, các lễ hội; có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả trong trường hợp khẩn thiết, bắt buộc phải tham gia sự kiện đông người;
- Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI, trên trang khai báo y tế của thành phố Đà Nẵng https://khaibaoyte.danang.gov.vn, cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19;
d)  Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành CloudOffice, Quản lý văn bản và Điều hành TP Đà Nẵng, Zalo, Zoom,…), trong việc tổ chức các cuộc họp và làm việc trực tuyến; triển khai giải quyết, xử lý công việc trực tuyến tại nhà. Căn cứ tình hình tại từng thời điểm cụ thể, các Phòng chủ động bố trí nhân lực hợp lý làm việc tại cơ quan nhằm hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cơ quan.
e) Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tâm hạn chế tối đa việc cử người đến giao dịch, làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị, cá nhân tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố trong thời gian thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan của UBND thành phố (trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc quyết định).

2. Tình huống 2: Có trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh (F1) hoặc xuất hiện trường hợp nghi nhiễm (Sốt, ho, khó thở…).
- Kịp thời liên hệ với cơ sở y tế (Trạm y tế Phường Hòa Cường Nam - 499 Núi Thành – TP Đà Nẵng- Số điện thoại: 02363.624951- Trạm trưởng: Nguyễn Thị Thúy- Số di động: 0913.419101), Số điện thoại 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), báo cáo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Xây dựng để triển khai các biện pháp y tế cần thiết như lấy mẫu xét nghiệm, cách lý tập trung, khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng…Trường hợp tại công trình xây dựng xuất hiện tình huống trên, thì các cán bộ giám sát tại công trình phối hợp với chủ đầu tư liên hệ đến cơ sở ý tế gần nhất để được hướng dẫn đồng thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Công trường và Cơ quan để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
- Lập danh sách, giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người F1 hoặc các trường hợp nghi nhiễm (Sốt, ho, khó thở…); thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và khai báo y tế theo quy định.
- Giám sát sức khỏe của cán bộ, viên chức, người lao động và các cá nhân, tổ chức đến cơ quan. Thực hiện khai báo y tế trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và các đối tượng đến làm việc tại Trụ sở Trung tâm theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
- Duy trì các hoạt động tại tình huống 1; Họp BCĐ phòng, chống Covid để kịp thời đánh giá tình hình, đưa ra các quyết định chỉ đạo phòng chống dịch cần thiết.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, không hoang mang lo lắng.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành CloudOffice, Quản lý văn bản và Điều hành TP Đà Nẵng, Zalo, Zoom,…) trong việc tổ chức các cuộc họp và làm việc trực tuyến; triển khai giải quyết, xử lý công việc trực tuyến tại nhà. Chỉ bố trí các bộ phận thiết yếu làm việc tại cơ quan.

3. Tình huống 3: Xuất hiện 01 ca bệnh (F0).
- Liên hệ ngay cơ sở y tế (Trạm y tế Phường Hòa Cường Nam - 499 Núi Thành - TP Đà Nẵng- Số điện thoại: 02363.624951- Trạm trưởng: Nguyễn Thị Thúy- Số di động: 0913.419101), Số điện thoại 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), báo cáo BCD phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp y tế, hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Trường hợp tại công trình xây dựng xuất hiện tình huống trên, thì các cán bộ giám sát tại công trình phối hợp với chủ đầu tư liên hệ đến cơ sở ý tế gần nhất để được hướng dẫn đồng thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Công trường và Cơ quan để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
- Lập danh sách, quản lý sức khỏe những người có tiếp xúc gần (F1, F2) với người bệnh (F0) báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng để kịp thời thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. Thực hiện các ly tập trung hoặc tại nhà các Trường hợp F1 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
- Ngoài việc duy trì các hoạt động tại tình huống 2; Họp BCĐ phòng, chống Covid để kịp thời đánh giá tình hình, đưa ra các quyết định chỉ đạo phòng chống dịch cần thiết; chỉ đạo triển khai khai báo y tế và giám sát chặc chẽ sức khỏe trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; báo cáo các tổ chức, cá nhân đến trụ sở cơ quan cho cơ quan y tế.
- Tăng cường tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh, không hoang mang lo lắng.
- Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, phun khử trùng, diệt khuẩn, thu gom rác thải (khẩu trang, khăn, giấy lau,… đã qua sử dụng) và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành CloudOffice, Quản lý văn bản và Điều hành TP Đà Nẵng, Zalo, Zoom,…) trong việc tổ chức các cuộc họp và làm việc trực tuyến; triển khai giải quyết, xử lý công việc trực tuyến tại nhà. Chỉ bố trí các bộ phận thiết yếu làm việc tại cơ quan.
- Báo cáo hằng ngày tình hình diễn biến của dịch cho các cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Tình huống 4: Xuất hiện nhiều ca bệnh (nhiều F0).
- Liên hệ ngay cơ sở y tế (Trạm y tế Phường Hòa Cường Nam - 499 Núi Thành - TP Đà Nẵng- Số điện thoại: 02363.624951- Trạm trưởng: Nguyễn Thị Thúy- Số di động: 0913.419101), Số điện thoại 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), báo cáo BCD phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp y tế, hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Họp BCĐ phòng, chống Covid để kịp thời đánh giá tình hình, đưa ra các quyết định chỉ đạo phòng chống dịch cần thiết. Trường hợp tại công trình xây dựng xuất hiện tình huống trên, thì các cán bộ giám sát tại công trình phối hợp với chủ đầu tư liên hệ đến cơ sở ý tế gần nhất để được hướng dẫn đồng thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Công trường và Cơ quan để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
- Lập danh sách, quản lý sức khỏe những người có tiếp xúc gần (F1, F2) với người bệnh (F0) báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng để kịp thời thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. Thực hiện các ly tập trung hoặc tại nhà các Trường hợp F1 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
- Bố trí cho cán bộ, viên chức, người lao động nghỉ làm việc tập trung tại cơ quan để làm việc tại nhà, trao đổi qua mạng; hạn chế đi lại, thực hiện phương án phòng bệnh rộng rãi, cách ly bắt buộc tại nhà đối với các trường hợp F1 theo hướng dẫn của cơ quan y tế;
- Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp chống dịch tại cơ quan; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác theo chỉ đạo của cơ quan y tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công phụ trách:
- Ông Trần Năn Nam - Giám đốc - Trưởng ban: Phụ trách chung  (Điện thoại liên hệ: 0905115577)
- Ông Nguyễn Xuân Tài - Phó Giám đốc - Phó Trưởng ban: Giúp Trưởng ban chỉ đạo công tác Phòng chống Covid của Trung tâm; trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên các công trường xây dựng (Điện thoại liên hệ: 0905134470).   
- Ông Trần Thanh Minh - Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính - Thành viên thường trực, Kiêm thư ký Ban: Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống dịch tại phòng Tổ chức - Hành chính; Chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại trụ sở làm việc (Điện thoại liên hệ: 0949957880).
- Đỗ Trần Như Hoàng - Phó Trưởng Phòng Tư vấn xây dựng công trình - Thành viên: Phụ trách công tác phòng chống dịch tại phòng Tư vấn xây dựng công trình (Điện thoại liên hệ: 0935322006).
- Bà Lê Thị Cẩm Hồng - Trưởng Phòng kế hoạch - dự án - Thành viên:  Phụ trách công tác phòng chống dịch tại phòng kế hoạch - dự án (Điện thoại liên hệ: 0905332348).
- Ông Phan Văn Nam - Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật - Thành viên: Phụ trách công tác phòng chống dịch tại phòng Quản lý kỹ thuật (Điện thoại liên hệ: 0888534119).
- Ông Lê Thanh Tú - Trưởng Phòng Tư vấn xây dựng hạ tầng - Thành viên: Phụ trách công tác phòng chống dịch tại phòng Tư vấn xây dựng hạ tầng (Điện thoại liên hệ: 0905424585).   
- Ông Trần Quốc Thịnh- Trưởng Phòng Tư vấn Khảo sát và Kiểm định - Thành viên: Phụ trách công tác phòng chống dịch tại Phòng Tư vấn Khảo sát và Kiểm định (Điện thoại liên hệ: 0917986968).   
 
2. Nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo.
- Lãnh đạo các Phòng trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại đơn vị đó; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm khi để dịch bệnh xảy ra tại Phòng mình phụ trách; báo cáo ngay Lãnh đạo Trung tâm khi có trường hợp đi về từ vùng dịch, các trường hợp có tiêp xúc với người nhiễm Covid -19 tại Phòng mình để có hướng xử lý.
- Chỉ đạo viên chức và người lao động cùng tham gia triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng;
- Kịp thời báo cáo Giám đốc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh khi có dịch xảy ra tại Trung tâm;
- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, siết chặt các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

3. Cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị: chủ động  triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ khi có tình huống xảy ra; chủ động thực hiện biện pháp cách ly khi phát hiện có các triệu chứng dịch bệnh.

4. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm: vận động cán bộ, viên chức và người lao động gương mẫu chấp hành, triển khai các biện pháp phòng, chóng dịch Covid-10 nghiêm túc, hiệu quả cao, đồng thời vận động, tuyên truyền người thân và gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

5. Trưởng/phó/Phụ trách các phòng thuộc trung tâm: căn cứ nhiệm vụ cụ thể, chủ động rà soát khối lượng công việc hằng ngày để báo cáo, đề xuất số lượng người làm việc tại cơ quan cho phù hợp, báo cáo về Phòng Tổ chức - Hành chính để tổng hợp, theo dõi; các trường hợp còn lại sẽ xử lý công việc trực tuyến tại nhà qua các ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình về dịch bệnh, sức khỏe của công chức, viên chức và người lao động do mình quản lý, báo cáo kịp thời về Phòng Tổ chức - Hành chính khi có tình huống xảy ra.

6. Phòng Tổ chức - Hành chính: kịp thời tham mưu, chủ động đề xuất Giám đốc đảm bảo kinh phí, vật tư thực hiện phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.
Trên đây là Kịch bản ứng phó và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các phòng, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao./.

 

  Ý kiến bạn đọc

Văn phòng:

107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:

0236.3621925

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây