Thông tin cuộc thi 'Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp 5 sao và căn hộ ở cao cấp tại khu đất A20, đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng"

Ban tổ chức, kính mời quý đơn vị tham gia Cuộc thi "Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp 5 sao và căn hộ ở cao cấp tại khu đất A20, đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng" với các nội dung như sau:
Thông tin cuộc thi 'Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp 5 sao và căn hộ ở cao cấp tại khu đất A20, đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng"
I.THÔNG TIN CUỘC THI.
- Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp 5 sao và căn hộ ở cao cấp tại khu đất A20, đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
- Đơn vị tổ chức cuộc thi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam.
- Hội đồng thi tuyển: Do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam thành lập.
- Tổ kỹ thuật: Giúp việc cho Hội đồng thi tuyển do đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi thành lập.
- Nguồn vốn: Ngân sách tư nhân.
- Tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng (đồng).
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính.
- Hình thức thi tuyển: Tổ chức thi tuyển rộng rãi.
- Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ 01/2021 đến 02/2022.
- Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng TP. ĐN
  + Địa chỉ: Số 107 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  + Điện thoại: 0236.3.796.322

II. SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CUỘC THI:
Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn cao cao cấp 5 sao và căn hộ ở cao cấp tại lô A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng do Công ty Cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam làm Chủ đầu tư đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch tại Quyết định số 8042/QĐ-UBND ngày 21/11/2016.
Với vị trí đặc biệt của công trình đối với kiến trúc cảnh quan đô thị tại khu vực phía Đông của Cầu Rồng và trực đường chính Võ Văn Kiệt,  tổ chức cuộc thi với mong muốn lựa chọn được phương án phù hợp nhất tạo ra một công trình điểm nhấn về kiến trúc, phù hợp với quy hoạch kiến trúc cảnh quan tại khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của thành phố.

III. QUY CHẾ THI TUYỂN.
1. Hình thức thi tuyển:
Thi tuyển rộng rãi với sự tham gia của các đơn vị tư vấn có đủ năng lực và tâm huyết.

2. Mục đích của quy chế:
Cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng quy hoạch kiến trúc Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn cao cao cấp 5 sao và căn hộ ở cao cấp làm cơ sở triển khai thiết kế đầu tư xây dựng dự án.

3. Yêu cầu của cuộc thi:
 - Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển phương án thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 - Các đơn vị tham gia dự thi phải nhận thức đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong dự thi để lựa chọn các Kiến trúc sư, Kỹ sư chuyên ngành có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cao nghiên cứu và đề xuất phương án thiết kế có chất lượng đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật quy định tại nhiệm vụ thiết kế.
- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.
- Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi.
- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.

4.  Đối tượng và điều kiện dự thi:
- Tất cả các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước đảm bảo đủ điều kiện về năng lực (trừ các thành viên trong Hội đồng thi tuyển) có đủ các điều kiện đều được quyền tham gia dự thi.

5. Thành phần Hội đồng thi tuyển:
Hội đồng thi tuyển do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam thành lập gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan, hội đồng tư vấn kiến trúc quy hoạch thành phố và các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc.

6. Yêu cầu hồ sơ tham gia dự thi:
6.1. Đăng ký tham gia dự thi.
Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Hội đồng thi tuyển thông qua phòng Tư vấn xây dựng công trình, Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng (Tổ kỹ thuật giúp việc của Hội đồng thi tuyển).
Căn cứ năng lực của các đơn vị đăng ký dự thi, Hội đồng thi tuyển lựa chọn tất cả các đơn vị có năng lực đáp ứng yêu cầu, mời tham gia dự thi.

6.2. Nộp sản phẩm dự thi.
a) Yêu cầu chung:
- Mỗi đơn vị tham gia dự thi 01 phương án, tối đa không quá 02 phương án thiết kế;
- Các đơn vị được mời tham gia dự thi có 15 ngày để thực hiện phương án (không bao gồm thời gian nghiên cứu khảo sát hiện trạng, hỏi và trả lời liên quan đến cuộc thi).
- Sản phẩm dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tổ kỹ thuật.
* Lưu ý: Trường hợp nộp theo đường bưu điện bắt buộc phải đến được Ban Tổ chức trước thời hạn quy định, không tính dấu bưu điện. Nếu không, sẽ bị loại và không hoàn trả.
b) Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi bằng tiếng Việt, phải được niêm phong kín, bên ngoài chỉ ghi “Mã ẩn danh” của đơn vị, thành phần gồm:
- Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi (Phụ lục 3)
- Phương án dự thi, bao gồm: 15 bộ bản vẽ + thuyết minh khổ giấy A3 in màu (kèm usb ghi file mềm autocad, thuyết minh file word, file hình ảnh), thể hiện các nội dung:
  + Ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc.
  + Tổng mặt bằng thiết kế quy hoạch.
  + Giải pháp thiết kế kiến trúc (mặt bằng công năng, mặt đứng, mặt cắt).
  + Giải pháp kỹ thuật, thi công công trình (nếu có).
  + Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể, phối cảnh chi tiết minh họa.
  + Các cơ sở tính toán quy mô công trình, bảng biểu thống kê diện tích.
- Mô hình phương án (khuyến khích có).
- Video minh họa phương án (khuyến khích có).

6.3.Nguyên tắc ẩn danh.
Đơn vị dự thi tự chọn một “Mã ẩn danh” cho phương án, gồm 2 chữ cái và hai chữ số (ví dụ: AB12).
Phương án dự thi chỉ thể hiện mã ẩn danh, không được tiết lộ tên và các thông tin liên quan đến đơn vị dự thi.
Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi được bảo quản và chỉ công bố khi Hội đồng thi tuyển hoàn thành nhận xét đánh giá các phương án dự thi.
* Ghi chú: Hội đồng thi tuyển không nhận hồ sơ có ghi tên đơn vị dự thi hoặc ký hiệu có thông tin liên quan đơn vị dự thi.

6.4. Bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển.
Sau khi nộp sản phẩm dự thi, các đơn vị dự thi đáp ứng đủ điều kiện sẽ được thông báo thời điểm, địa điểm và hình thức bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển.

6.5. Quy trình chấm chọn phương án.
Sau khi nghiên cứu các phương án dự thi, Hội đồng thi tuyển phân tích, đánh giá, chấm chọn. Các phương án có số điểm cao nhất được xếp hạng theo cơ cấu giải thưởng.
Tiêu chí đánh giá phương án:
TT Chỉ tiêu đánh giá Điểm tối đa
1 Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc 20
2 Giải pháp quy hoạch 20
3 Giải pháp kiến trúc 50
4 Giải pháp kỹ thuật 10
  Tổng số điểm 100
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng thi tuyển xác nhận. Các đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển không có quyền yêu cầu giải trình về việc chấm điểm và xếp hạng các phương án dự thi.

6.6. Công bố kết quả và trao giải.
Hội đồng thi tuyển tổng hợp kết quả báo cáo cơ quan tổ chức thi tuyển quyết định, công bố kết quả chính thức của cuộc thi. Trường hợp chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ chức thi tuyển cần nghe chi tiết thì chỉ những phương án có thứ hạng cao mới được chọn báo cáo. Đơn vị tư vấn có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để báo cáo khi có yêu cầu.
Lễ trao giải thưởng được tổ chức sau khi có kết quả được duyệt.
- Cơ cấu giải thưởng:
+ 01 Giải Nhất trị giá 100.000.000 đồng.
+ 01 Giải Nhì trị giá 50.000.000 đồng.

- Trường hợp cuộc thi không có một trong các giải trên và có các phương án đạt đồng giải thì giá trị giải thưởng là trung bình cộng của giải đó với giải không đạt còn lại chia đồng đều cho các phương án đồng giải. 
  - Giá trị giải thưởng nêu trên đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận giải thưởng phải nộp theo quy định, được gửi đến các đơn vị sau khi cơ quan tổ chức thi tuyển phê duyệt kết quả cuộc thi và các đơn vị dự thi hoàn tất các thủ tục tài chính cần thiết.

7. Quyền và trách nhiệm của đơn vị dự thi.
Thực hiện đúng theo quy chế này.
Các phương án tham gia thi tuyển được đảm bảo quyền tác giả theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Tổ chức, cá nhân có phương án trúng tuyển được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo.
Tổ chức, cá nhân có phương án trúng tuyển nếu không đủ điều kiện năng lực để triển khai các bước tiếp theo thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án trúng tuyển không tiến hành hoặc từ chối tiến hành triển khai các bước tiếp theo thì cơ quan tổ chức thi tuyển thương thảo để sử dụng phương án trúng tuyển theo pháp luật về sở hữu trí tuệ và liên quan; trường hợp không thương thảo được thì phương án được xếp hạng tiếp theo được chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng.
Không sử dụng phương án đạt giải tại cuộc thi này vào bất kỳ cuộc thi và cho các đồ án nào khác. Các đơn vị dự thi phải hoàn trả kinh phí giải thưởng nếu vi phạm.
Trường hợp sao chép hoặc sử dụng lại một phần đồ án quy hoạch, kiến trúc của các tác giả khác phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tác giả của đồ án đó.
Các chi phí tư vấn đối với phương án được lựa chọn triển khai áp dụng theo các quy định hiện hành của Việt Nam. 

8. Quyền và trách nhiệm của Hội đồng thi tuyển.
- Thực hiện theo Quy chế thi tuyển đã được phê duyệt.
- Không dùng ảnh hưởng của mình để làm sai lệch kết quả thi tuyển.
- Tổ chức cuộc thi công khai minh bạch. Mọi yêu cầu phải được thông báo đến các đơn vị dự thi đầy đủ rõ ràng.
- Bảo vệ thông tin của các đơn vị dự thi.
- Sở hữu toàn bộ sản phẩm tham gia dự thi.
- Thanh toán kinh phí giải thưởng cho các đơn vị dự thi theo quy định.
- Lựa chọn một đơn vị đảm bảo đủ năng lực theo quy định và phù hợp nhất để triển khai các bước tiếp theo dựa trên ý tưởng và kết quả nghiên cứu của nhiều phương án trong cuộc thi này nhưng phải đảm bảo quyền tác giả trong khi sử dụng.
- Lựa chọn phương án phù hợp nhất để triển khai các bước tiếp theo.
IV. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
1. Vị trí, đặc điểm khu đất, ranh giới, phạm vi nghiên cứu:
1.1 Vị trí, đặc điểm khu đất:
Phạm vi khu đất nghiên cứu quy hoạch tại lô A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Diện tích dự án nghiên cứu dự án : 11.487 m2.
Diện tích đất thương mại dịch vụ  :  3.829 m2
Diện tích lô chung cư                         :  7.658 m2.
- Tứ cận khu đất nghiên cứu như sau:
+ Phía Bắc   : Giáp đường Lý Nam Đế;
+ Phía Tây   : Giáp nút giao thông phía Đông cầu Rồng;
+ Phía Nam : Giáp đường Võ Văn Kiệt;
+ Phía Đông : Giáp đường Ngô Quyền.
  1.2 Ranh giới phạm vi nghiên cứu:
* Ranh giới khu đất trên google map:

* Ranh giới khu đất nghiên cứu:

2. Yêu cầu thiết kế:
2.1 Yêu cầu chung:
- Công trình có vị trí ngay tại điểm phía đông Cầu Rồng, do đó yêu cầu thiết kế đảm bảo công trình tạo thành một điểm nhấn rõ ràng về mặt thẩm mỹ và hài hòa với các công trình lân cận đem lại một biểu tượng thịnh vượng mới hoàn toàn cho Đà Nẵng.
- Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc: Đề xuất các chỉ tiêu về sử dụng đất, tối đa hóa hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, khoảng lủi, chiều cao công trình, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kinh tế xã hội phù hợp với quy chuẩn - tiêu chuẩn hiện hành và định hướng quy hoạch chung tại khu vực..
- Giải pháp giao thông: Có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo sự xuyên suốt đối với nút giao thông phía Đông cầu Rồng, khả năng tiếp cận thuận lợi (trong đó cần lưu ý đối với đường Ngô Quyền và Võ Văn Kiệt), khả năng kết nối với hệ thống giao thông xung quanh, với hệ thống giao thông công cộng của thành phố bao gồm hệ thống xe buýt hiện trạng và tuyến đường sắt nhẹ hình thành trong trong tương lại tuyến LRT 3: Điểm đầu tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – Nguyễn Văn Linh – Võ Văn Kiệt - điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp, tuyến LRT/BRT du lịch 2: Tuyến chạy vòng quanh sông Hàn trên đường Trần Hưng Đạo – Trần Thị Lý – đường Bạch Đằng.
- Giải pháp kiến trúc: Tổ chức công năng phù hợp với tổ hợp công trình phức hợp gồm các chức năng thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn, chung cư, đảm bảo sự hài hòa, linh hoạt, tiện nghi và hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Giải pháp chiếu sáng về đêm cho công trình: Công trình nằm trong khu vực có yêu cầu cao về chiếu sáng mỹ thuật bao gồm khu vực 02 bên bờ sông Hàn, cầu Rồng do đó cần có giải pháp chiếu sáng phù hợp.
- Giải pháp kỹ thuật: Có giải pháp kết cấu chịu lực và hệ thống kỹ thuật công trình hiện đại, áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng công trình, đảm bảo duy tu bảo trì, vận hành công trình, phù hợp với đề án phát triển thành phố thông minh của thành phố, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, đảm bảo sử dụng năng lượng hiệu quả cho công trình.
- Lưu ý mặt ngoài công trình không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khỏe con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn giao thông.

2.2 Các yêu cầu cụ thể:
a) Chi tiêu dự kiến:
- Các chỉ tiêu dự kiến (theo Quyết định 8042/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch tại lô A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng của UBND TP Đà Nẵng ngày 21/11/2016).
+ Loại, cấp công trình   : Công trình dân dụng, Cấp 1
+ Diện tích dự án nghiên cứu dự án : 11.487 m2
+ Diện tích đất thương mại dịch vụ  : 3.829m2
+ Diện tích lô chung cư : 7.658m2
+ Mật độ xây dựng tối đa        : 60%
+ Tầng cao  : Tối thiểu 33 tầng
+ Hệ số sử dụng đất      : Tối đa 18 lần
+ Khoảng lùi tối thiểu     : Khối đế 5 m; khối tháp 7 m
b) Phân khu chức năng:
- Khu đất ở lâu dài: Thương mại dịch vụ (shophouse) và căn hộ ở lâu dài.
+ Khối đế (Dữ kiến 3 tầng): Shophouse 2 tầng, tiện ích tòa nhà, tiện ích khu ở
+ Khối tháp: Bố trí hạng mục căn hộ để ở. Lưu ý giải pháp bố trí tận dụng tối đa tầm nhìn ra sông Hàn và biển.
- Khu đất dịch vụ thương mại: Trung tâm thương mại, căn hộ khách sạn và khách sạn 5*.
+ Khối đế (Dự kiến 5 tầng): Bố trí sảnh căn hộ, dịch vụ thương mại, sảnh khách sạn, ...
+ Khối tháp: Bố trí căn hộ khách sạn, khách sạn 5* (tầng phòng và BOH), tiện ích khách sạn, tiện ích chung của tòa nhà.
c) Phân bổ công năng và cơ cấu công trình:
* Dự kiến phân bổ công năng và diện tích khối Khách sạn:

 
STT Các thông số chính Đơn vị Giá trị
I QUY MÔ    
1 Diện tích ô đất thương mại,dịch vụ m2 3,829.00
2 Số tầng nổi tầng 33
II CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ    
1 Phân khu chức năng    
  Số tầng hầm (dự kiến - Tư vấn tính toán theo QCVN đảm bảo diện tích đỗ xe dự án) tầng 4
Số tầng khối đế tầng 5
Số tầng khối tháp tầng 28
Số tầng nổi tầng 33
Tầng Khách sạn tầng 9
Tầng Căn hộ cho thuê tầng 13
Tầng BOH và tiện ích tầng 5
Số tầng kỹ thuật và lánh nạn (không tính hệ số SDĐ)- dự kiến tầng 13 tầng 1
2 Diện tích xây dựng    
2.1 Khối đế- 5 tầng    
  Diện tích XD 1 tầng (mật độ ~60%) m2 2,297
Mật độ XD khối đế % 60%
Diện tích XD khối đế-GFA m2 11,487.00
Tổng Diện tích thương phẩm 60% 6,892.20
Tổng Diện tích giao thông, lõi tầng 40% 4,594.80
2.2 Tầng khách sạn Hyde - 9 tầng    
  Diện tích XD 1 tầng m2 2,125
Mật độ XD khối tháp % 55%
Diện tích XD khối tháp-GFA m2 19,125
Tổng Diện tích thương phẩm 70% 13,388
Tổng Diện tích giao thông, lõi tầng 30% 5,738
2.3 Tầng căn hộ khách sạn - 13 tầng    
  Diện tích XD 1 tầng m2 2,125
Mật độ XD khối tháp % 55%
Diện tích XD khối tháp-GFA m2 27,625
Tổng Diện tích thương phẩm 70% 19,338
Tổng Diện tích giao thông, lõi tầng 30% 8,288
2.4 BOH và Tiện ích - 5 tầng – Tư vấn đề xuất vị trí phù hợp    
  Diện tích XD 1 tầng m2 2,125
Mật độ XD khối tháp % 55%
Diện tích XD khối tháp-GFA m2 10,625
Tổng Diện tích thương phẩm 70% 7,438
Tổng Diện tích giao thông, lõi tầng 30% 3,188
3 Tổng hợp    
  Tổng diện tích sàn XD m2 68,862.00
Hệ số SDD lần 17.98
TỔNG DIỆN TÍCH THƯƠNG PHẨM m2 47,054.70
4 Thông số căn hộ/phòng    
4.1  Số phòng căn hộ trên 1 sàn điển hình căn 29.8
4.2 Tổng số phòng căn hộ (S trung bình 54m2/key-max 350key ) căn 358.1
4.3  Số phòng khách sạn trên 1 sàn điển hình phòng 36.2
4.4 Tổng số phòng khách sạn (S trung bình 37m2/key-max 350key) phòng 361.8

* Dự kiến phân bổ công năng và diện tích khối Chung cư
STT Các thông số chính Đơn vị Giá trị
I QUY MÔ    
1 Diện tích ô đất ở m2 7,658.00
2 Số tầng nổi tầng 33
II CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ    
1 Phân khu chức năng    
  Số tầng hầm (dự kiến - Tư vấn tính toán theo QCVN) tầng 4
Số tầng khối đế tầng 3
Số tầng khối tháp tầng 30
Số tầng nổi tầng 33
Tầng chung cư tầng 29
Số tầng kỹ thuật và lánh nạn (không tính hệ số SDĐ- Dự kiến tầng 13) tầng 1
2 Diện tích xây dựng    
2.1 Khối đế- 3 tầng    
  Diện tích XD 1 tầng (mật độ ~60%) m2 4,594.80
Mật độ XD khối đế % 60%
Diện tích XD khối đế-GFA m2 13,784.40
Tổng Diện tích thương phẩm 60% 8,270.64
Tổng Diện tích giao thông, lõi tầng 40% 5,513.76
2.2 Tầng căn hộ-29 tầng    
  Diện tích XD 1 tầng tối đa m2 4,270.00
Mật độ XD khối tháp % 56%
Diện tích XD khối tháp-GFA m2 123,830.00
Tổng Diện tích thương phẩm 70% 86,681.00
Tổng Diện tích giao thông, lõi tầng 30% 37,149.00
3 Tổng hợp    
  Tổng diện tích sàn XD tối đa m2 137,614.40
Hệ số SDD tối đa lần 17.97
TỔNG DIỆN TÍCH THƯƠNG PHẨM m2 94,951.64
4 Thông số phòng và dân số    
4.1  Số phòng căn hộ trên 1 sàn điển hình (tạm tính) phòng 45.3
4.2 Tổng số phòng căn hộ phòng 1313.3
(Diện tích trung bình - 66m2/phòng)
4.3 Dân số (tạm tính) người 3467

* Dự kiến cơ cấu các căn hộ:
Khách sạn Căn hộ 50 năm Căn hộ lâu dài
Loại phòng DT trung bình
(m2)
Tỷ trọng
(%)
Loại căn hộ DT trung bình
(m2)
Tỷ trọng
(%)
Loại căn hộ DT trung bình
(m2)
Tỷ trọng
(%)
Twinbed 35 50% Studio 40 45%      
Kingbed 35 45% 1PN 55 30% 1PN 50 35%
ExSuite 70 4.7% 2PN 75 20% 2PN 70 50%
PreSuite 140 0.3% 3PN 90 5% 3PN 90 15%
Trung bình 37   Trung bình 54   Trung bình 66  
Ghi chú: Phân bổ công năng, diện tích, cơ cấu là dự kiến, có thể thay đổi theo phương án thiết kế đề xuất phù hợp có sự thuyết phục.

3. Kế hoạch thi tuyển.

 
STT NỘI DUNG THỜI GIAN
Công tác chuẩn bị cuộc thi
1 - Thu thập tài liệu, tổng hợp và hoàn tất các hồ sơ pháp lý có liên quan đến cuộc thi.
- Xây dựng dự thảo nội dung quy chế, nhiệm vụ, kế hoạch thi tuyển.
4/01/2021 – 8/01/2022
2  Thành lập Hội đồng thi tuyển. 4/01/2021 – 11/01/2022
3 Trình phê duyệt quy chế, nhiệm vụ, kế hoạch, dự toán thi tuyển. 8/01/2021 – 10/01/2022
 
4  Công bố thông tin cuộc thi và mời thi tuyển 11/01/2022
Thi tuyển
5 Các đơn vị dự thi thực hiện bài thi (Bao gồm nghỉ tết nguyên đán 2022) 12/01/2022 – 27/01/2022
6 Tiếp nhận bài dự thi 28/01/2022
7 Nghỉ tết Nguyên đán 2022 29/01/2022 – 15/02/2022
8 Hội đồng thi tuyển chấm chọn. 16/02/2022 – 22/02/2022
9 Công bố, trao giải 23/02/2022 – 25/02/2022

Tác giả bài viết: Thanh Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn phòng:

107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:

0236.3621925

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây