Tin tức

Thi tuyển phương án kiến trúc, quy hoạch trung tâm hành chính quận hải châu - tp đà nẵng

TỔ CHỨC

THÔNG TIN CUỘC THI - BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

I. THÔNG TIN CUỘC THI.
- Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu.
- Cơ quan tổ chức thi tuyển: UBND thành phố Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư - Điều hành dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng (đồng).
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính.
- Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng TP.Đà Nẵng.
+Địa chỉ: Số 107 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
+Điện thoại: 0236.3.796.322
+Website: https://tuvanxaydungdn.vn/hanh-chinh-hai-chau/

 

 

QUY CHẾ THI TUYỂN

Thi tuyển phương án kiến trúc, quy hoạch trungtaam hành chính quận hải châu - tp đà nẵng

II. QUY CHẾ THI TUYỂN
 
  1. Hình thức thi tuyển:
Thi tuyển rộng rãi mời các đơn vị tư vấn có đủ năng lực tham dự.
  1. Mục đích:
- Làm căn cứ để các tổ chức tư vấn thiết kế, các cá nhân có đủ điều kiện tham gia và thực hiện.
- Làm cơ sở để Hội đồng thi tuyển đánh giá và xếp hạng tổ chức tư vấn .
  1. Yêu cầu của cuộc thi:
 - Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển phương án thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 - Các đơn vị tham gia dự thi phải nhận thức đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong dự thi để lựa chọn các Kiến trúc sư, Kỹ sư chuyên ngành có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cao nghiên cứu và đề xuất phương án thiết kế có chất lượng đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật quy định tại nhiệm vụ thiết kế.
- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.
- Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi.
- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.
  1.  Đối tượng và điều kiện dự thi:
- Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Hội đồng thi tuyển) có đủ các điều kiện đều được quyền tham gia dự thi.
Lưu ý: Cá nhân dự thi không tham gia cuộc thi với tư cách độc lập và không thuộc tổ chức tư vấn nào; Cá nhân tham gia chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế phải đảm bảo chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế tối thiểu hạng 2; Tổ chức tư vấn tham gia thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện năng lực theo quy định hiện hành, có chứng chỉ năng lực hoạt động về lĩnh vực thiết kế tối thiểu hạng 2.
- Các tổ chức tư vấn, công ty độc lập, liên danh, liên doanh hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Mỗi tổ chức tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, thỏa thuận liên danh phải quy định một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phải được gửi đến Hội đồng thi tuyển. Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Hội đồng thi tuyển không chịu trách nhiệm.
  1. Yêu cầu hồ sơ tham gia dự thi:
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- Đơn đăng ký dự thi (Phụ lục 1).
- Hồ sơ năng lực (Phụ lục 2).
 Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Hội đồng thi tuyển thông qua phòng Tư vấn xây dựng công trình, Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng (Tổ kỹ thuật giúp việc của Hội đồng thi tuyển).
 Căn cứ năng lực của các đơn vị đăng ký dự thi, Hội đồng thi tuyển lựa chọn tất cả các đơn vị có năng lực đáp ứng yêu cầu, mời tham gia dự thi.
6. Nộp sản phẩm dự thi.
a) Yêu cầu chung:
- Mỗi đơn vị tham gia tối đa 02 phương án thiết kế;
- Các đơn vị được mời tham gia dự thi có 40 ngày để thực hiện phương án (không bao gồm thời gian nghiên cứu khảo sát hiện trạng, hỏi và trả lời liên quan đến cuộc thi).
 - Sản phẩm dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tổ kỹ thuật.
* Lưu ý: Trường hợp nộp theo đường bưu điện bắt buộc phải đến được Tổ kỹ thuật trước thời hạn quy định, không tính dấu bưu điện. Nếu không, sẽ bị loại và không hoàn trả.
b) Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi bằng tiếng Việt, phải được niêm phong kín, bên ngoài chỉ ghi “Mã ẩn danh” của đơn vị, thành phần gồm:
- Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi (Phụ lục 3)
- Phương án dự thi, bao gồm: 18 bộ bản vẽ + thuyết minh khổ giấy A3 in màu (kèm đĩa CD ghi file mềm autocad, thuyết minh file word, file hình ảnh), thể hiện các nội dung:
+ Ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc.
+ Tổng mặt bằng thiết kế quy hoạch.
+ Giải pháp thiết kế kiến trúc (mặt bằng công năng, mặt đứng, mặt cắt).
+ Giải pháp chiếu sáng mỹ thuật về đêm cho công trình.
+ Giải pháp kỹ thuật, thi công công trình (nếu có).
+ Giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ
+ Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể, phối cảnh chi tiết minh họa.
  + Khái toán kinh phí xây dựng (bắt buộc), phân tích hiệu quả kinh tế (nếu có).
+ Các cơ sở tính toán quy mô công trình, bảng biểu thống kê diện tích.
- 01 bộ bản vẽ trưng bày bồi trên bảng cứng khổ A1, thể hiện các nội dung:
+ Mặt bằng tổng thể (thống nhất tỉ lệ fit bằng vào khổ A.1), các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình.
+ Các phối cảnh công trình, phối cảnh ban đêm, phối cảnh chi tiết, tiểu cảnh.
+ Các bản vẽ khác (đơn vị dự thi đề xuất thêm để làm nổi bật ý tưởng).
+ Các bản vẽ đề xuất giải pháp hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường…
- Mô hình phương án (khuyến khích có).
- Video minh họa phương án (khuyến khích có).
  1. Cơ cấu giải thưởng:
Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ là 500.000.000 đồng, trong đó:
- 01 Giải nhất : 300.000.000 đồng.
- 01 Giải nhì : 100.000.000 đồng.
- 01 Giải ba : 50.000.000 đồng.
- Hỗ trợ các phương án vào vòng trong (top 05 phương án đạt điểm cao trừ 03 phương án đạt giải): 50.000.000 đồng (10.000.000 đồng/mỗi phương án).
- Trường hợp cuộc thi có các phương án đạt đồng giải thì giá trị giải thưởng là trung bình cộng của giải đó với giải không đạt còn lại chia đều cho các phương án đồng giải.
- Giá trị giải thưởng nêu trên đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận giải thưởng phải nộp theo quy định, được gửi đến các đơn vị sau khi cơ quan tổ chức thi tuyển phê duyệt kết quả cuộc thi và các đơn vị dự thi hoàn tất các thủ tục tài chính cần thiết.

 

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

Cuộc Thi tuyển phương án kiến trúc, quy hoạch trungtaam hành chính quận hải châu - tp đà nẵng

IV. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
1. Vị trí, đặc điểm khu đất, ranh giới, phạm vi nghiên cứu:
1.1 Vị trí, đặc điểm khu đất:
Phạm vi khu đất nghiên cứu quy hoạch tại số 270 Trần Phú, thuộc phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 
- Tổng diện tích phạm vi khu đất nghiên cứu là 8.010 m2 gồm:
+ Phạm vi khu vực hiện hữu TTHC quận Hải Châu diện tích khoảng 4.925 m2
+ Phạm vi khu vực đảo giao thông hiện hữu dự kiến thu hồi làm công viên cây xanh và mở rộng diện tích xây dựng TTHC quận với diện tích khoảng 2.396 m2.
+ Phạm vi khu vực nhà dân hiện hữu dự kiến thu hồi mở rộng diện tích xây dựng TTHC quận với diện tích khoảng 691 m2.

- Tứ cận khu đất nghiên cứu như sau:

+ Phía Bắc giáp : Đường kiệt rộng 3m;
+ Phía Tây giáp : Khu dân cư hiện trạng;
+ Phía Nam giáp : Đường Lê Đình Dương;
+ Phía Đông giáp : Đường Trần Phú.

 

Kế hoạch thi tuyển

Thi tuyển phương án kiến trúc, quy hoạch trungtaam hành chính quận hải châu - tp đà nẵng

 
STT NỘI DUNG THỜI GIAN
Công tác chuẩn bị cuộc thi
1
 
- Thành lập Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật
- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi.
22/02/2021 – 22/3/2021
2 - Thu thập tài liệu, tổng hợp và hoàn tất các hồ sơ pháp lý có liên quan đến cuộc thi.
- Xây dựng Nhiệm vụ thi tuyển.
- Xây dựng Quy chế thi tuyển.
- Lập dự toán kinh phí thi tuyển.
22/02/2021 – 28/03/2021
3 Tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thi tuyển liên quan đến các nội dung về nhiệm vụ, quy chế thi tuyển…để làm cơ sở triển khai cuộc thi. 29/3/2021 – 9/4/2021
4 Hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt các nội dung mục 2 (Nghỉ lễ 30/4 - 1/5) 10/4/2021 – 21/5/2021
Thi tuyển
5 Khởi động website cuộc thi. 22/5/2021
6 Công bố thông tin cuộc thi và mời thi tuyển 23/5/2021 – 24/5/2021
7 Tiếp nhận các đơn vị đăng ký dự thi 25/5/2021 – 28/5/2021
8 Xét sơ loại và mời các đơn vị dự thi 29/5/2021 – 02/6/2021
9 Khảo sát hiện trạng khu đất 03/6/2021– 4/6/2021
10 Các đơn vị dự thi thực hiện bài thi 5/6/2021 – 14/7/2021
11 Tiếp nhận bài dự thi 15/7/2021
Chấm chọn phương án và công bố, trao giải
12 Sơ khảo các bài dự thi 16/7/2021 – 20/7/2021
13 Các đơn vị dự thi bảo vệ phương án 21/7/2021 – 4/8/2021
14 Hội đồng thi tuyển chấm chọn.
15 Trình UBND thành phố ra Quyết định công nhận kết quả cuộc thi 5/8/2021 – 19/8/2021
16 Công bố, trao giải Tháng 8/2021

LIÊN HỆ

Thi tuyển phương án kiến trúc, quy hoạch trung tâm hành chính quận hải châu - tp đà nẵng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây