Một số công trình đã thực hiện lập dự án đầu tư, lập báo cáo khả thi

STT Tên công trình Chủ đầu tư Số hợp đồng Giá trị hợp đồng (VNĐ)
1 Kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 2 (khảo sát phục vụ giai đoạn thiết kế BVTC) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Hội An 41/2016/HDTV 1.228.523.000
2 Khảo sát Hồ chứa nước Suối Tiên Ban QLDA nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam 02/HĐXD 1.083.855.000
3 Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Nhơn Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Núi Thành 75/HĐTV 1.006.986.000
4 Khảo sát CT Hệ thống khu nhà chung cư KCN Điện Nam - Điện Ngọc Công ty CP tư vấn đầu tư NNNT và dịch vụ thể thao du lịch STO 79/HDKSTK 781.000.000
5 Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi Khu TĐC Làng Chài Phòng kinh tế thành phố Hội An 09/HĐTV 769.231.000
6 Sửa chữa, nâng cấp đập An Trạch thành phố Đà Nẵng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng 19/2011/HD-TVXD 709.485.000
7 Kết cấu hạ tầng phát triển xã đảo Tân Hiệp Phòng kinh tế thị xã Hội An 27/HDTV 647.331.000
8 Khảo sát Kè chống xâm thực Khu vực biển Hội An –gđ1 Phòng Kinh tế thị xã Hội An 05/HDTV 623.507.000
9 Trạm bơm Truông Rọ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Núi Thành 01/2012/HĐTV 499.538.000
10 Khảo sát địa chất Khu chung cư gia đình quân nhân Quân khu 5 Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị/BQP 46/HDTVXDCT 496.233.000
11 Khảo sát Cơ sở hạ tầng phát triển xã đảo Tân Hiệp - thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam Phòng Kinh tế thị xã Hội An 174/HĐKT 494.553.000
12 Xây dựng cầu tàu trạm quản lý luồng Đà Nẵng Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 54/2011/HDTV 494.122.000
13 Đánh giá nguồn nước sông Cu Đê thuộc dự án cấp nước TP Đà Nẵng – gđ2 Công ty Cờp nước Đà Nẵng 126/HĐKT 493.464.000
14 Khảo sát, lập BCNCKT Chung cư 5 tầng thuộc Khu dân cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông 16/HĐTV 463.675.000
15 Kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 2 (khảo sát phục vụ giai đoạn lập dự án) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Hội An 10/2015/HDTV 452.622.000
16 Khảo sát, quy hoạch Vệt dân cư dọc 2 bên tuyến đường ĐT 602 Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng TP Đà Nẵng 157/HĐKT 444.031.000
17 Khảo sát, quy hoạch Vùng ao nuôi cá nước ngọt tập trung Hòa Phong Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng 132/HĐKT 442.905.000
18 Lập BCNCKT Vườn ươm cây xanh Công ty Cây xanh Đà Nẵng 175/HĐTV 426.194.000
19 Lập BCNCKT Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Non Nước (H4) Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng 03/HĐTVXD 412.620.000
20 Trạm bơm chống ngập và nâng cấp đoạn kè Trương Chí Cương và Nguyễn Xuân Nhĩ Công ty XD và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng 54/HDTV 408.282.000
21 Kè bãi bồi đồng Hiệp Phòng kinh tế thành phố Hội An 187/HĐTV 404.399.000
22 Khảo sát địa chất Trung tâm thông tin Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng 100/HDTV 393.984.000
23 Khảo sát Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Hòa Nhơn (giai đoạn 1) Ban QLDA Phát triển đô thị Đà Nẵng 45/HĐKT 392.818.000
24 Khảo sát địa chất Nhà khách C59C Cục Hậu Cần/BTTM 23/HDTV 378.497.000
25 Khảo sát Nâng cấp bờ kè chắn sóng biển phân xưởng II Công ty Xi măng Hải Vân 330/HDKT 376.705.000
26 Khai thác cát biển phục vụ san nền KDC Nại Hiên Đông II, An Hòa IV, An Cư II & IV Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông 100/HĐKT 370.571.000
27 Trạm kiểm soát biên phòng sông Hàn và cầu tàu của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng 70/HĐTV 352.918.160
28 Khảo sát Kè chống xói lở Khu dân cư Bãi Hương, Bãi Làng Phòng Kinh tế TP Hội An 227/HDTV 350.301.637
29 Khảo sát, lập báo cáo thăm dò và BCNCKT đánh giá trữ lượng cát phục vụ san nền Khu đô thị Quốc tế Đa Phước Công ty Cổ phần DINCO 337/HDTV 350.000.000
30 Lập BCNCKT Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Non Nước (H5) Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng 04/HĐTVXD 342.150.000
31 Khảo sát, Lập BCNCKT HTKT Khu dân cư xã Hòa Nhơn Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng 13/HĐTV 318.291.000
32 Quy hoạch phân lô Khu phố mới Tân Thạnh Ban QLDA Khai thác quỹ đất Tam Kỳ 137B/HĐ 306.435.000
33 Nhà máy bia VBL Đà Nẵng Công ty TNHH VBL Đà Nẵng 00104/11/VBLDN 293.464.526
34 Khảo sát Cải tạo, xử lý thoát nước để chống hôi và chắn cát khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng 31/HDTV 287.884.000
35 Khảo sát, lập BCNCKT Nạo vét cát sông Cổ Cò phục vụ san lấp Khu đô thị FPT Công ty CP Đô thị FPT 08/HDTV 274.605.000
36 Khảo sát, quy hoạch Chung cư thu nhập thấp đầu tuyến Sơn Trà Điện Ngọc Ban QLDA Sơn Trà Điện Ngọc 59/HĐKT-BQL 270.596.000
37 Khảo sát, quy hoạch  Vùng ao nuôi cá nước ngọt tập trung Hòa Khương Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng 131/HĐKT 265.122.795
38 Khảo sát Nhà điều hành sản xuất Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải 103 tại TP Đà Nẵng Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam 111/HDTV 265.301.000
39 Khảo sát địa chất Chung cư thu nhập thấp mẫu A tại Khu tái định cư phường Thanh Khê Tây Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng 147/HDTV 255.881.000
40 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng Trường Quân sự quân khu V 38/HĐKT 254.205.972
41 Khảo sát Trạm bơm điều hòa nước cho Âu thuyền Thọ Quang Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 03/HDTV 254.029.000
42 Khảo sát Hệ thống thu gom và thoát nước thải khu vực Bắc tượng đài và hồ đảo xanh Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng 21/HDTV 245.145.000
43 Khảo sát, lập quy hoạch Trung tâm huấn luyện nghề cá Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng 20/HDTV 245.032.000
44 Trụ sở làm việc Nhà xuất bản TP Đà Nẵng Nhà xuất bản Đà Nẵng 40/HDKT 241.766.000
45 Khảo sát Sửa chữa kiên cố kênh chính, cầu máng ống thép D800 trên Kênh chính trạm bơm An Trạch Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng 02/2010/HDTV 239.790.000
46 Khảo sát địa hình, địa chất Hệ thống cấp nước sạch Trường Trung học Thủy lợi 2 05/HDTV 237.380.000
47 Trạm bơm chống ngập và nâng cấp đoạn kè khu vực đường Trương Chí Cương Ban QLDA DTXD công trình Giao thống công chính 129/HĐKTKS 235.947.000
48 Khảo sát Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng 74/HDKT 233.152.829
49 Dự án phát triển đô thị Miền Trung - Tiểu dự án Tam Kỳ, Quảng Nam Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam 26/HĐKT 227.000.000
50 Khu dân cư phía Nam cầu Đỏ Ban QLDA tái định cư TP Đà Nẵng 112/HĐTVXD 198.944.000
51 Khu dân cư 14B Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng 110/HĐTVXD 195.090.000
52 Khảo sát, lập quy hoạch TMB Trận đại địa pháo C11 - Trung đoàn C224 Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng 15/HDTV 191.074.000
53 Quy hoạch đường Điện Biên Phủ Sở Xây dựng TP Đà Nẵng 70/HĐTV 186.827.000
54 Quy hoạch tổng thể mở rộng Nhà máy Bia ĐN Công ty TNHH VBL Đà Nẵng 00055/13/VBKDB 180.504.000
55 Khảo sát, lập quy hoạch TBM Câu lạc bộ đua thuyền Đà Nẵng Sở Văn hóa thể thao du lịch TP Đà Nẵng 07/HDTV 179.314.000
56 Khả sát Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông 2 Ban QLDA công trình đường Bạch Đằng Đông 01/HDKT 175.863.000
57 Làng vận động viên Tuyên Sơn Ban CBĐT các dự án xây dựng Đà Nẵng 22/HĐTVXD 174.751.000
58 Khảo sát, lập quy hoạch TMB Trận đại địa pháo C2 - Trung đoàn C224 Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng 12/HDTV 171.077.000
59 Vùng nuôi tôm Trường Định, xã Hòa Liên Phòng Nông nghiệp và PTNT TPĐN 64/HĐTV 170.286.031
60 Vùng nuôi tôm Trường Định Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hòa Vang 64/HĐTV 170.286.031
61 Khảo sát địa chất Nhà làm việc Bộ chỉ huy biên phòng thành phố Đà Nẵng Bộ chỉ huy biên phòng thành phố Đà Nẵng 86/HĐTV 161.120.000
62 Khảo sát, lập BCNTKT thăm dò, nạo vét và tận thu cát sông Cổ Cò đoạn từ cầu Biện đến trạm bơm Đông Trà Ban QLDA Khu đô thị Phú Mỹ An 18/HDTV 155.000.000
63 Khảo sát địa hình Bến cá Phường Thanh Hà Phòng Kinh tế thị xã Hội An 117/HDTV 147.784.000
64 Khảo sát Văn phòng làm việc PCLB miền Trung tại Đà Nẵng Cục Quản lý đê điều và PCLB 20/HDTV 145.982.000
65 Đập dâng kết hợp cầu giao thông Mỹ Sơn thuộc Khu du lịch Mỹ Sơn Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Duy Xuyên 51/HĐKT 145.000.000
66 Khảo sát địa chất Chung cư thu nhập thấp tại KDC Thanh Lộc Đán C Ban QLDA tái định cư Đà Nẵng 35/HDTV 142.778.000
67 Khảo sát địa chất Chung cư Hòa Minh Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng 01/HDTV 141.806.000
68 Khảo sát, lập quy hoạch TMB Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 68/HĐKT 129.039.000
69 Hạ tầng kỹ thuật trên bờ Khu trú bão và neo đậu tàu thuyền Thọ Quang Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng 76/HĐTVXD 121.894.000
70 Khảo sát, Lập BCNCKT Chung cư 5 tầng Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng 37/HĐTV 121.071.000
71 Hệ thống tiêu thoát nước khai thông Bàu Dài Phòng NN và PTNT huyện Đại Lộc 69/HĐKT 120.676.000
72 Khảo sát, quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nguyễn Tri Phương, Khu DC Nam sân bay Ban QLDA tái định cư TP Đà Nẵng 169/HĐTV 118.427.521
73 Khảo sát Trạm Quản lý luồng Đà Nẵng Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam 621/HĐKT 112.094.000
74 Mở rộng dòng chảy sông Túy Loan, đoạn An Tân – cầu Giăng Chi cục Thủy lợi và PCLB Đà Nẵng 79/HĐTVXD 110.000.000
75 Khảo sát địa hình Trận địa pháo Đại đội 6/ Trung đoàn C224 Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng 51/HDTV 109.820.000
76 Khảo sát Trạm định vị GPS ven biển Cụm đo đạc và bản đồ TP Đà Nẵng 04/HĐTV 106.555.000
77 Nâng cấp sửa chữa kênh N3 Công ty Khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng 73/HĐTVXD 105.000.000
78 Lập Quy hoạch TMB Chung cư thu nhập thấp mẫu B điều chỉnh tại Khu dân cư An Cư 5 Ban QLDA phát triển Đô thị Đà Nẵng 56/HĐKT 102.720.903
79 Khảo sát, quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Hòa Liên Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng 40/HĐKTCty 101.158.000
80 Hệ thống tiêu úng khu Phong Minh Thắng Phòng NN và PTNT huyện Đại Lộc 70/HĐKT 101.151.000
81 Khảo sát Hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Khánh - san nền lô Q(phần còn lại) Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Hòa Khánh 01/2011/
HĐTVTK
100.000.000
82 Lập BCNCKT Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng Trường Quân sự quân khu V 47/HĐKT 99.480.000
83 Khu đô thị phía Đông đường Núi Thành Sở Xây dựng TP Đà Nẵng 114/HĐKT 97.491.880
84 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Bệnh viện Bưu điện III Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam 02/HĐTV 97.267.525
85 Khu thương nghiệp, thương mại, dịch vụ Đông Quế Sơn Ban QLDA khu CNTM và DV Đông Quế Sơn 184/HĐ 95.316.000
86 Sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng 547/HĐTV 95.289.000
87 Kiên cố kín kênh chính trạm bơm Hà Châu Phòng Kinh tế thị xã Hội An 128/HĐKT 94.264.000
88 Khảo sát, Lập BCNCKT Chung cư 5 tầng B2-1 Khu dân cư Tây Nam Hòa Cường Công ty Vật liệu xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng 15/HĐTV 86.510.000
89 Quy hoạch nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy rừng trên địa bàn TPĐN Sở Nông nghiệp và PTNT TPĐN 05/HD-LN 86.000.000
90 Khảo sát địa hình CT Đập dâng và hệ thống ống dẫn nước suối Cát Công ty CP Biển Tiên Sa 68/HDTV 85.961.000
91 Khảo sát địa chất Văn phòng làm việc Công ty QL và khai thác Thủy lợi Đà Nẵng Công ty QL và khai thác Thủy lợi Đà Nẵng 02/HDKT 82.892.000
92 Khảo sát địa hình Kè bảo vệ và san nền Công ty Cổ phần Thủy sản Đà Nẵng 67/HDTV 80.000.000
93 Trụ sở làm việc công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng 15/2011/HDKS 73.189.000
94 HTKT Khu tái định cư Giáng Nam Ban Quản lý các DA Tái định cư 43/HĐTV 67.885.000
95 Khảo sát địa hình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch thôn Cầu Sụp Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng 11/HDTV 67.160.000
96 Khảo sát, quy hoạch Khu tái định cư Quang Thành 3B Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng 48/HDKTCty 65.453.000
97 Khảo sát, lập quy hoạch Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng 91/HĐKT 58.284.600
98 Khảo sát địa chất Trụ sở làm việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng 02/HĐKT 58.588.000
99 Khảo sát Cỗu cảng, bể nước ngầm, đài nước Công ty Cổ phần Thủy sản Đà Nẵng 125/HDTV 50.000.000
100 Khảo sát địa chất Nhà xuất bản Đà Nẵng Nhà xuất bản Đà Nẵng 13/HDTV 49.743.000
101 Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân 70/HĐTV 49.172.000
102 Khảo sát Kênh chính Trạm bơm An Trạch Công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng 202/HDTV 46.998.000
103 Khảo sát địa hình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch thôn Nam Yên Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng 12/HDTV 42.985.000
104 Khảo sát Cải tạo cống thoát nước để chống hôi và chắn cát khu vực phía Bắc Tu viện Phao Lô Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng 18/HDTV 40.422.000
105 Khảo sát địa chất Trung tâm đào tạo lái xe ô tô mô tô Đà Nẵng Trung tâm đào tạo lái xe ô tô mô tô Đà Nẵng 161/HĐKT 38.486.000
106 Khảo sát địa chất Nhà làm việc Công ty Cây xanh Đà Nẵng Công ty Cây xanh Đà Nẵng 162/HĐKT 38.486.000
107 Quy hoạch TBM Vườn ươm cây xanh Hòa Ninh - giai đoạn 2 Công ty Cây xanh Đà Nẵng 84/HĐTV 37.410.000
108 Lập quy hoạch TMB Cửa hàng xăng dầu Công ty TNHH Nhật Khánh Công ty xăng dầu khu vực V 36/HDTV 33.034.000
109 Khảo sát địa hình, lập quy hoạch TMB Chung cư gia đình quân nhân Quân khu5 Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị/ Bộ Quốc phòng 25/2009/HĐTVXD 31.312.000
110 Trụ sở làm việc chi nhánh cấp nước Huyện Hòa Vang Công ty Cấp nước ĐN 39/HĐTV 25.499.000
111 Trung tâm thông tin khu vực miền Trung Cơ quan DD Thông Tấn Xã Việt Nam 77/HĐTV 24.908.000
112 Trụ sở công ty thoát nước và xử lý nước thải ĐN Công ty Thoát nước và XLNT ĐN 37/HĐTV 15.780.000

 

Văn phòng:

107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:

0236.3621925

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây