Thông tin Cuộc thi Thi tuyển ý tưởng Quy hoạch, tổ chức không gian quảng trường khu vực Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

Ban Tổ chức, kính mời quý đơn vị tham gia Cuộc thi "Thi tuyển ý tưởng Quy hoạch, tổ chức không gian Quảng trường khu vực Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng" với các nội dung như sau:
Thông tin Cuộc thi Thi tuyển ý tưởng Quy hoạch, tổ chức không gian   quảng trường khu vực Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng
I. THÔNG TIN CUỘC THI.
- Tên cuộc thi: Thi tuyển ý tưởng Quy hoạch, tổ chức không gian Quảng trường khu vực Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư: BQL dự án ĐTXD Hạ tầng và PTĐT Đà Nẵng
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng (đồng).
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính.
- Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.
  + Địa chỉ: Số 107 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  + Điện thoại: 0236.3.796.322
  + Website: https://tuvanxaydungdn.vn/tin-tuc/quang-truong-trung-tam-hanh-chinh-113.html

II. QUY CHẾ THI TUYỂN
1. Hình thức thi tuyển:
Thi tuyển rộng rãi với sự tham gia của các đơn vị tư vấn có đủ năng lực và tâm huyết.
2. Yêu cầu của cuộc thi:
 - Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển phương án thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 - Các đơn vị tham gia dự thi phải nhận thức đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong dự thi để lựa chọn các Kiến trúc sư, Kỹ sư chuyên ngành có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cao nghiên cứu và đề xuất phương án thiết kế có chất lượng đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật quy định tại nhiệm vụ thiết kế.
- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.
- Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi.
- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.
3.  Đối tượng và điều kiện dự thi:
- Tất cả các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Hội đồng thi tuyển) có đủ các điều kiện đều được quyền tham gia dự thi.
Lưu ý: Chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế các bộ môn (quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, giao thông) phải đảm bảo chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế tối thiểu hạng 2; Tổ chức tư vấn tham gia thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện năng lực theo quy định hiện hành, có chứng chỉ năng lực hoạt động về lĩnh vực thiết kế quy hoạch tối thiểu hạng 2.
- Các tổ chức tư vấn, công ty độc lập, liên danh, liên doanh hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Mỗi tổ chức tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, thỏa thuận liên danh phải quy định một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phải được gửi đến Hội đồng thi tuyển. Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Hội đồng thi tuyển không chịu trách nhiệm.
4. Yêu cầu hồ sơ tham gia dự thi:
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- Đơn đăng ký dự thi (Phụ lục 1).
- Hồ sơ năng lực (Phụ lục 2).
Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Hội đồng thi tuyển thông qua Phòng Tư vấn xây dựng công trình, Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng (Tổ kỹ thuật giúp việc của Hội đồng thi tuyển).
Căn cứ năng lực của các đơn vị đăng ký dự thi, Hội đồng thi tuyển lựa chọn tất cả các đơn vị có năng lực đáp ứng yêu cầu, mời tham gia dự thi.
5. Nộp sản phẩm dự thi.
a) Yêu cầu chung:
- Mỗi đơn vị tham gia dự thi 1 phương án, tối đa không quá 02 phương án thiết kế;
- Các đơn vị được mời tham gia dự thi có 45 ngày để thực hiện phương án (không bao gồm thời gian nghiên cứu khảo sát hiện trạng, hỏi và trả lời liên quan đến cuộc thi).
- Sản phẩm dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tổ kỹ thuật.
*Lưu ý: Trường hợp nộp theo đường bưu điện bắt buộc phải đến được Ban Tổ chức trước thời hạn quy định, không tính dấu bưu điện. Nếu không, sẽ bị loại và không hoàn trả.
b) Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi bằng tiếng Việt, phải được niêm phong kín, bên ngoài chỉ ghi “Mã ẩn danh” của đơn vị, thành phần gồm:
- Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi (Phụ lục 3)
- Phương án dự thi, bao gồm: 18 bộ bản vẽ + thuyết minh khổ giấy A3 in màu (kèm usb ghi file mềm autocad, thuyết minh file word, file hình ảnh), thể hiện các nội dung:
+ Bản đồ, sơ đồ phân tích hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng kiến trúc, hiện trạng không gian kiến trúc cảnh quan, hiện trạng giao thông, hạ tầng kỹ thuật … đánh giá tiềm năng khu vực nghiên cứu, có các phụ lục, thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan).
+ Các bản vẽ thuyết minh ý tưởng thiết kế gồm: Ý tưởng hình thành dự án; Ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc; Sơ đồ vị trí quy hoạch, mối liên hệ vùng ảnh hưởng của khu vực quy hooạch.
+ Các bản vẽ thuyết minh thiết kế gồm:  TMB quy hoạch cơ cấu sử dụng đất; TMB thiết kế chi tiết không gian quảng trường; TMB thiết kế chi tiết không gian ngầm (nếu có); Các hạng mục công trình kiến trúc; Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị; Giải pháp tổ chức giao thông đối nội, đối ngoại; Giải pháp sử dụng vật liệu bề mặt; giải pháp thiết kế cảnh quan, cây xanh; Giải pháp chiếu sáng về đêm
+ Giải pháp kỹ thuật, thi công công trình (nếu có).
+ Giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ (nếu có).
+ Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể, phối cảnh chi tiết minh họa, phối cảnh ban đêm.
+ Khái toán kinh phí xây dựng (bắt buộc), phân tích hiệu quả kinh tế (nếu có).
- 01 bộ bản vẽ trưng bày bồi trên bảng cứng khổ A1, thể hiện các nội dung:
+ Ý tưởng thiết kế.
+ Sơ đồ vị trí quy hoạch, mối liên hệ vùng.
+ Bản vẽ đánh giá sơ bộ hiện trạng khu vực quy hoạch.
+ Tổng mặt bằng quy hoạch cơ cấu sử dụng đất (Tỉ lệ fit bằng vào khổ A.1).
+ Tổng mặt bằng quy hoạch tổng thể (Tỉ lệ fit bằng vào khổ A.1).
+ Tổng mặt bằng quy hoạch không gian ngầm (Tỉ lệ fit bằng vào khổ A.1).
+ Bản vẽ các hạng mục công trình kiến trúc.
+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị.
+ Mô tả các giải pháp thiết kế liên quan.
+ Giải pháp kỹ thuật, thi công công trình (nếu có).
+ Giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ
+ Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể, phối cảnh ban đêm, phối cảnh chi tiết minh họa ý tưởng.
- Mô hình phương án (khuyến khích có).
- Video minh họa phương án (khuyến khích có).
- Video báo cáo thuyết trình phương án trước Hội đồng thi tuyển (Bắt buộc) (dự phòng cho trường hợp dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến báo cáo trực tiếp trước Hội đồng). Lưu ý trong video báo cáo chỉ nêu mã số ẩn danh, không nêu tên đơn vị.
7. Nguyên tắc ẩn danh.
Đơn vị dự thi tự chọn một “Mã ẩn danh” cho phương án, gồm 2 chữ cái và hai chữ số (ví dụ: AB12).
Phương án dự thi chỉ thể hiện mã ẩn danh, không được tiết lộ tên và các thông tin liên quan đến đơn vị dự thi.
Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi được bảo quản và chỉ công bố khi Hội đồng thi tuyển hoàn thành nhận xét đánh giá các phương án dự thi.
* Ghi chú: Hội đồng thi tuyển  không nhận hồ sơ có ghi tên đơn vị dự thi hoặc ký hiệu có thông tin liên quan đơn vị dự thi.
8. Giải thưởng
Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ là 500.000.000 đồng, trong đó:
- 01 Giải nhất                  : 300.000.000 đồng.
- 01 Giải nhì          : 100.000.000 đồng.
- 01 Giải ba           :   50.000.000 đồng.
- Hỗ trợ các phương án vào vòng trong (top 05 phương án đạt điểm cao trừ 03 phương án đạt giải): 50.000.000 đồng (10.000.000 đồng/mỗi phương án).

III. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
1. Vị trí, đặc điểm khu đất, ranh giới, phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi khu đất thiết kế quy hoạch thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
a) Phạm vi thiết kế quy hoạch:
Tổng diện tích phạm vi khu đất quy hoạch là 16,2 ha gồm 03 khu vực:
- Khu A có diện tích 10,69 ha, phạm vi khu A giới hạn bởi các đường Nguyễn Chí Thanh, Lý Tự Trọng, Quang Trung, bờ tây sông Hàn.
- Khu B có diện tích 2,37 ha,  khu B tại vị trí bến du thuyền (Cảng sông Hàn).
- Khu C có diện tích 3,16 ha,  phạm vi khu C giới hạn bởi các đường Trần Phú, Quang Trung, bờ tây sông Hàn, cầu Sông Hàn (trong đó bao gồm Bảo tàng Đà Nẵng tại số 42, 44 Bạch Đằng và số 31 Trần Phú; Thư viên Khoa học Tổng hợp)
b) Phạm vi nghiên cứu mở rộng quy hoạch:
Phạm vi nghiên cứu mở rộng khu vực quy hoạch gồm:
- Toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng và khu vực bờ sông Hàn từ cầu sông Hàn đến công viên Hòa Bình cuối đường Bạch Đằng.
- Các tuyến đường xung quanh khu vực quy hoạch bị ảnh hưởng gồm: Trần Phú, Lý Tự Trọng, Quang Trung, Nguyễn Chí Thanh.
* Vị trí quy hoạch trên googlemap (Hình 1)

* Vị trí quy hoạch trong quy hoạch phân khu (Hình 2)

* Ranh giới quy hoạch trên google map (Hình 3)

* Ranh giới quy hoạch (Hình 4)


2. Đánh giá hiện trạng:
- Hiện trạng khu đất thiết kế quy hoạch gồm:
+ Các công trình cao tầng gồm: Khách sạn Novotel cao 37 tầng, Công viên Phần mềm số 1 cao 19 tầng, Trung tâm Hành chính cao 34 tầng.
+ Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải là chứng tích của ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
+ Cột chỉ đường cổ nhất và duy nhất còn sót lại của Tourane Đà Nẵng tại góc ngã  ba đường Bạch Đằng - đường Thành Điện Hải, cạnh Khách sạn Novotel. Cột chỉ
đường này được đúc bằng xi măng, cốt thép rất chắc chắn, phía trên có một tấm bảng cũng đúc bằng xi măng, hiện còn dấu tích của dòng chữ tiếng Pháp dù đã bị đục bỏ nhưng vẫn còn có thể cho thấy đây là bảng chỉ đường tới Musée Henri Parmentier/Bảo tàng Henri Parmentier (nay là Bảo tàng Điêu khắc Champa), được hình thành khoảng năm 1936 hoặc năm 1937.
+ Bãi để xe (gồm khu để xe trên mặt đất và khu để xe ngầm) phía nam Trung tâm Hành chính.
+ Khu công viên phía bắc Thành Điện Hải.
+ Khu công viên phíanam Khách sạn Novotel.
+ Sân Tennis, cửa hàng café Indochina và khu vực sân công cộng (Quy hoạch Vườn sáchtheo quy hoạch đã duyệt).
+ Khu vực Nhà hàng bến du thuyền.
+ Khu dân cư hiện hữu theo các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Chí Thanh, Lý Tự Trọng.
- Hiện trạng công trình xung quanh khu vực quy hoạch quảng trường gồm các công trình Văn phòng làm việc, Khách sạn, Nhà Khách, Cửa hàng, Trường học… có chiều cao trung bình xen lẫn các khu vực dân cư thấp tầng.
- Hiện trạng các công trình cao tầng dọc theo ranh giới quy hoạch:
+ Dọc theo đường Quang Trung: Nhà khách T26, Đại học Duy Tân, Khách sạn Petro, Công viên phần mềm, Khách sạn Bay Capital.
+ Dọc theo đường Lý Tự Trọng:  Lãnh sự quán Nga, trường tiểu học Lý Tự Trọng, Khách sạn Sông Hàn.
+ Dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh: Chung cư Lapaz Tower.

3. Yêu cầu thiết kế:
3.1 Yêu cầu chung:
Quy hoạch và thiết kế kiến trúc, cảnh quan khu vực Quảng trường phải đáp ứng được những yêu cầu sau:
- Phù hợp với định hướng của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 đã được phê duyệt, khu vực quy hoạch được xác định là quảng trường trung tâm của thành phố.
- Xác định tính chất của quảng trường là quảng trường lịch sử, văn hóa, nơi ghi nhận dấu ấn của người Đà Nẵng đại diện cho nhân dân cả nước đi đầu trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, là địa chỉ giáo dục lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ.
- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu sử dụng, tạo vẻ đẹp đặc sắc hài hoà trong tổng thể khu vực.
- Phù hợp với hình dáng, vị trí và kích thước khu đất quy hoạch.
- Phương án quy hoạch và thiết kế kiến trúc, cảnh quan khu vực Quảng trường phải thể hiện được ý nghĩa chính trị của công trình, có hình thức kiến trúc thẩm mỹ phù hợp, trang trọng, đặc sắc, hài hoà với các công trình và cảnh quan xung quanh.
- Giải pháp thiết kế Quảng trường cần đảm bảo yêu cầu: Tổ chức xây dựng Quảng trường là một không gian công cộng lớn, là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội văn hóa, chính trị và các hoạt động thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách, là một điểm đến năng động về đêm, là một không gian công cộng đa năng và đa dạng với sự kết hợp những yếu tố kiến trúc, cảnh quan công trình, cây xanh, mặt nước…
- Đáp ứng yêu cầu trở thành không gian công cộng phục vụ người dân, đáp ứng được các yêu cầu về ý nghĩa, chức năng của công trình, cảnh quan khu vực, bảo đảm khả năng thích dụng lâu dài.
Sơ đồ ý tưởng quảng trường theo định hướng Quy hoạch chung điều chỉnh (Hình 5, Hình 6)3.2 Các yêu cầu cụ thể:
- Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc: Đề xuất các chỉ tiêu về sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kinh tế xã hội phù hợp với quy chuẩn - tiêu chuẩn hiện hành.
- Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế cho từng hạng mục công trình cụ thể.
- Đề xuất các phương án kết nối, liên thông về: không gian, cảnh quan, giao thông, chức năng … giữa di tích Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng, Thư viên Khoa học Tổng hợp, các với các công trình hiện hữu (Lưu ý cả tầng trệt, tầng ngầm và tầng cao của các công trình nhà cao tầng như: Khách sạn Novotel, Công viên Phần mềm số 1, Trung tâm Hành chính).
- Giải pháp không gian chiều cao: Đề xuất giải pháp thiết kế về chiều cao, hình khối công trình và tổ chức không gian cảnh quan xung quanh quảng trường phù hợp với thiết kế đô thị tại khu vực, phù hợp với cảnh quan khu vực bờ sông Hàn, các công trình lân cận.
Theo định hướng quy hoạch chung điều chỉnh, dự án nằm trong khu vực phát triển cao tầng từ 80m đến 100m.
- Giải pháp không gian ngầm: Công trình nằm trong khu vực có ưu tiên cao về phát triển không gian ngầm, theo quy hoạch chung có vị trí bãi đỗ xe tập trung do đó có giải pháp thiết kế tầng hầm vừa đảm bảo bố trí diện tích đỗ xe đảm bảo nhu cầu phục vụ cho toàn bộ khu vực đồng thời dự phòng cho khu vực lân cận xung quanh (đảm bảo dư tối thiểu 30% so với quy định). Lưu ý giải pháp bố trí tầng hầm, số lượng tầng hầm phù hợp, đảm bảo giao thông tiếp cận, kết nối với các tầng hầm hiện trạng của các công trình hiện hữu.
- Giải pháp tổ chức giao thông: Đề xuất các phương án tiếp cận hợp lý với khu vực quảng trường, đảm bảo sự xuyên suốt, khu vực để xe ô tô, xe máy cho người dân và du khách đến quảng trường, trong đó đặc biệt lưu ý các phương tiện đón trả các đoàn khách du lịch đến các địa điểm phục vụ khách tham quan du lịch như di tích Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng, khả năng kết nối với quy hoạch các phương tiện công cộng hình thành trong tương lai gồm hệ thống xe buýt hiện trạng, theo hướng đông tây có tuyến LRT 1 dọc theo đường Lý Tự Trọng, theo hướng bắc nam có tuyến LRT/BRT du lịch 2 chạy vòng quanh sông Hàn trên đường Trần Hưng Đạo – Trần Thị Lý – đường Bạch Đằng.
Tính toán phương án phân luồng giao thông hợp lý (tránh đường Trần Phú) trong trường hợp sử dụng quảng trường vào các ngày lễ, sự kiện đặc biệt phải tận dụng toàn bộ không gian quảng trường từ Thành Điện Hải đến đường Bạch Đằng.
- Các giải pháp hạ tầng liên quan như: tiếp cận – thoát người (capacity), đỗ xe, điện nước thoát nước, chiếu sáng, thông tin …
- Giải pháp kỹ thuật: Có giải pháp kết cấu chịu lực và hệ thống kỹ thuật công trình hiện đại, áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng công trình, đảm bảo duy tu bảo trì, vận hành công trình, phù hợp với đề án phát triển thành phố thông minh của thành phố, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, đảm bảo sử dụng năng lượng hiệu quả cho công trình.
- Dự phòng được nhu cầu phát triển trong tương lai, trong đó lưu ý nhu cầu sử dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với lộ trình phát triển thành phố thông minh của thành phố.
- Đề xuất các dịch vụ, các hoạt động giao lưu, đặc biệt lưu ý các hoạt động về đêm, có sự kết nối với các tuyến phố đi bộ đêm đường Bạch Đằng ven  sông Hàn kéo dài đến đường Như Nguyệt, đồng thời đề xuất cải tạo chỉnh trang, chuyển đổi công năng các khu phố dọc theo ranh giới quy hoạch quảng trường dể tận dụng không gian tổ chức các dịch vụ, đặc biệt các hoạt động về đêm nhằm tạo ra một khu đô thị hành chính sống 24/7.
- Công trình được xây dựng đảm bảo các trang thiết bị tiện nghi hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của quảng trường.
- Đề xuất các kịch bản hoạt động, khai thác sử dụng quảng trường.
- Đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật, tài chính.
- Xác định nhu cầu đầu tư, giai đoạn đầu tư, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, nhu cầu sử dụng đất và tính toán hiệu quả kinh tế.
- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường kèm các giải pháp bảo vệ môi trường.

*Nội dung định hướng  cụ thể:
- Tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan khu vực phía đông Thành Điện Hải thành quảng trường công cộng hướng ra sông Hàn kết nối với Bảo tàng, Thư viện Khoa học tổng hợp, Khách sạn Hilton ở phía Nam và khu vực cảng Sông Hàn ở phía bắc, các công trình công cộng dọc 2 bên ranh giới quảng trường là Quang Trung và Lý Tự Trọng, đồng thời toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng tương lai tổ chức thành tuyến phố đi bộ dọc sông Hàn kéo dài từ chân cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước nhằm tạo thành một trục không gian thống nhất.
- Định hướng xây dựng khu vực sân tennis hiện trạng và khu vực sân công cộng thành bãi đậu xe ngầm, đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho khu vực trung tâm hiện đang chưa đảm bảo nhu cầu.
- Đối với khu vực bãi đỗ xe hiện hữu phía nam của Trung tâm Hành chính: Đề xuất giải pháp cải tạo bề mặt bãi đỗ xe nổi hiện hữu thống nhất toàn bộ quảng trường.
- Đối với các không gian ngầm ngoài mục đích để xe có thể nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động khác như thương mại, dịch vụ, vui chơi … nhằm phục vụ người dân và du khách.
- Trên bề mặt quảng trường, nghiên cứu kết nối với không gian mặt nước, bố trí thêm các hạng mục trang trí như nhạc nước, đèn nghệ thuật … nhằm tăng thêm hiệu ứng và điểm nhấn cho quảng trường.
- Định hướng giữ lại khu vực Nhà hàng bến du thuyền hiện hữu và chuyển đổi công năng thành Trung tâm Thông tin du lịch kết hợp văn hóa nghệ thuật đương đại.
- Khu vực di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải giữ lại bảo tồn nguyên trạng, tổ chức lại các lối giao thông tiếp cận và bổ sung cây xanh, cải tạo lại cảnh quan xung quanh di tích.
- Bảo tồn cột chỉ đường có giá trị lịch sử (hiện cổ nhất và duy nhất còn sót lại của Tourane/Đà Nẵng) tại góc ngã ba đường Bạch Đằng – đường Thành Điện Hải, cạnh khách sạn Novotel. Cột chỉ đường tới Musée Henri Parmentier/Bảo tàng Henri Parmentier (nay là Bảo tàng Điêu khắc Chămpa), được hình thành từ khoảng năm 1936 – 1937 (Hình 7).


- Các công trình cao tầng gồm Trung tâm Hành chính cao 34 tầng và Khách sạn Novotel cao 37 tầng, Công viên Phần mềm số 1 cao 19 tầng xác định giữ lại để tạo điểm nhấn về kiến trúc cho khu vực quy hoạch, cải tạo kiến trúc cảnh quan và giao thông xung quanh kết nối đồng bộ với quảng trường.
- Giải pháp giao thông: Có giải pháp tổ chức về giao thông xung quanh, trong đó đặc biệt lưu ý với 02 tuyến đường một chiều là Bạch Đằng và Trần Phú nhằm tránh xung đột về giao thông, không làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của các công trình hiện hữu (trong đó đặc biệt lưu ý đảm bảo hoạt động của Trung tâm Hành chính, nhất là việc tiếp cận sảnh chính khi tiếp các đoàn nguyên thủ trong các sự kiện lớn), đồng thời tạo không gian liền mạch từ thành Điện Hải ra đến mép sông Hàn.
- Giải pháp chiếu sáng về đêm: Khu vực quy hoạch nằm trong khu vực có yêu cầu cao về chiếu sáng mỹ thuật bao gồm khu vực 02 bên bờ sông Hàn, là nơi tập trung các tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực về đêm, các công trình điểm nhấn về kiến trúc, chiếu sáng nghệ thuật như Khách sạn Novotel. Đề xuất giải pháp cải tạo hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cho mặt đứng các công trình kiến trúc khác như Trung tâm Hành chính, Công viên phần mềm số 1, Khu di tích Thành Điện Hải và công viên xung quanh di tích, các công trình dọc theo ranh giới quy hoạch (Nhà khách T26, Đại học Duy Tân, Khách sạn Petro, Khách sạn Bay Capital, Lãnh sự quán Nga, trường tiểu học Lý Tự Trọng, Khách sạn Sông Hàn, Hội đồng nhân dân mới ... ), khu vực cảng Sông Hàn … đồng bộ với quảng trường, hệ thống chiếu sáng công cộng thuộc đề án “Thành phố thông minh” và dự án hệ thống trang trí ánh sáng nghệ thuật dọc theo 2 bờ sông Hàn với chủ đề “Dòng sông ánh sáng” đang triển khai thực hiện.
- Lưu ý giải pháp bố trí hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo số lượng, thẩm mỹ, cự ly phục vụ và đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
- Đề xuất phương án cải tạo các khu dân cư hiện hữu, các khu phố dọc theo ranh giới quy hoạch và các khu phố lân cận. Xây dựng các chỉ tiêu quản lý kiến trúc cho các khu vực xung quanh dự án, nhằm có sự kết nối cả về hình thức và công năng với các công trình lân cận.
- Định hướng đối với khu vực dân cư phía Tây Thành Điện Hải theo thiết kế đô thị được duyệt: Quy định các chỉ tiêu xây dựng đối với khu dân cư phía Tây Thành Điện Hải, gồm 3 lớp có chiều cao tầng thấp dần về phía di tích thành Điện Hải: lớp nhà giáp các trục đường chính (đường Quang Trung, Nguyễn Chí Thanh, Lý Tự Trọng), lớp nhà giáp Thành Điện Hải, lớp nhà ở giữa.
- Đề xuất cải tạo cảnh quan khu vực bờ sông Hàn tiếp giáp với quảng trưởng để làm điểm kết thúc cho quảng trường. Lưu ý không xây dựng các cầu cảng làm tác động đến lòng sông ảnh hưởng đến dòng chảy.
- Đề xuất hướng kết nối mở rộng quảng trường:
+ Phía Bắc: Khu vực Cảng sông Hàn dự kiến trở thành khu vực công viên vườn dạo kết hợp bến du thuyền.
+ Phía Nam: Kết nối với Bảo tàng Đà Nẵng tại số 42-44 Bạch Đằng và Thư viện Tổng hợp.
5. Về Kinh tế.
Kinh phí đầu tư xây dựng tiết kiệm phù hợp với điều kiện địa phương, vận hành duy tu phù hợp, tiết kiệm.
Lập khái toán tính kinh phí đầu tư và phân kỳ đầu tư.
Yêu cầu phương án dự thi phải có khái toán tổng mức đầu tư xây dựng dự án, trong đó nêu rõ khái toán tổng kinh phí bao gồm cả chi phí thiết kế và các chi phí khác có liên quan, thể hiện suất đầu tư từng hạng mục, cơ sở tính toán đồng thời phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế, đề xuất phương thức đầu tư phù hợp có khả năng xã hội hóa.
Lưu ý làm rõ các yếu tố khái toán hợp lý, có giải pháp thu hút vốn đầu tư và khả năng thu hồi vốn của một số hạng mục xã hội hóa.

IV. KẾ HOẠCH THI TUYỂN.

 

V. Phụ lục 1 - ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
VI. Phụ lục 2 - THỎA THUẬN LIÊN DANH
VII. Phụ lục 3 - NĂNG LỰC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
VIII. Phụ lục 4 - THÔNG TIN ĐƠN VỊ DỰ THI


IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ.
- Thông tin cuộc thi theo địa chỉ website: http://tuvanxaydungdn.vn/quang-truong-trung-tam-hanh-chinh/
- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.
Số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0935.404.655 (gặp Chị Hương) – 0905.134.470 (gặp Anh Tài)

Tác giả bài viết: Thanh Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Văn phòng:

107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:

0236.3621925

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây