Thông tin Cuộc thi Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Kim Bồng (Cầu dân sinh Cẩm Kim), thành phố Hội An.

Ban Tổ chức, kính mời quý đơn vị tham gia Cuộc thi "Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Kim Bồng (Cầu dân sinh Cẩm Kim), thành phố Hội An" với các nội dung như sau:
Thông tin Cuộc thi Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Kim Bồng (Cầu dân sinh Cẩm Kim), thành phố Hội An.
I.THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC THI
1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Kim Bồng (Cầu dân sinh Cẩm Kim), thành phố Hội An.
2. Cơ quan quyết định thi tuyển: Ủy ban nhân dân thành phố Hội An.
3. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An.
4. Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển: Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.
5. Hội đồng thi tuyển: Do Ủy ban nhân dân thành phố Hội An quyết định thành lập.
Hội đồng thi tuyển gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan, hội đồng tư vấn kiến trúc quy hoạch thành phố và các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, giao thông, văn hóa xã hội.
6. Tổ kỹ thuật: Do Cơ quan tổ chức thi tuyển hoặc Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển quyết định thành lập.
Tổ Kỹ thuật giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi và Hội đồng thi tuyển.
7. Ban Tổ chức: Do Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An quyết định thành lập.
8. Thông tin sơ bộ về cuộc thi:
- Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Phạm vi, ranh giới: Phạm vi nghiên cứu định hướng trên tuyến đường bê tông hiện trạng (điểm đầu và điểm cuối) và một phần diện tích đất tự nhiên hiện tại của Khối Ngọc Thành - phường Cẩm Phô và thôn Phước Trung - xã Cẩm Kim, vị trí theo cầu dân sinh hiện trạng với tổng chiều dài khoảng 615m (02 cầu và đường dẫn giữa 02 cầu).
- Quy mô, cấp công trình: vĩnh cửu, đảm bảo cao trình vượt lũ (theo cầu dân sinh hiện trạng). Cấp công trình: công trình giao thông cấp III.
(Các yêu cầu thiết kế được cụ thể trong Nhiệm vụ thi tuyển)

II.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU THI TUYỂN
1.Mục đích thi tuyển:
Việc tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu và có tính khả thi cao, các giải pháp khớp nối về giao thông trong tương lai, đảm bảo công năng sử dụng phù hợp các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, hài hòa với không gian xung quanh, tạo điểm nhấn và mang nét đặc trưng riêng về kiến trúc cho khu vực và thành phố, thể hiện được bản sắc của làng nghề truyền thống lâu đời đó là nghề Mộc và đóng ghe thuyền Kim Bồng, định hướng phát triển cho tương lai làng quê sinh thái đặc thù gắn cảnh quan sông nước, cồn bãi.
2. Yêu cầu của cuộc thi.
- Phương án thiết kế kiến trúc phải thể hiện đầy đủ nội dung của Nhiệm vụ thiết kế, tuân thủ Quy chế tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Kim Bồng.
 - Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.
- Tổ chức phân tích, đánh giá phương án thiết kế của các đơn vị tham gia dự thi, trên cơ sở đó đề xuất và lựa chon phương án tốt nhất làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án;
- Đảm bảo sự công bằng, khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam và luật pháp quốc tế có liên quan.
 - Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển phương án thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
- Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi.
- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.

III.HÌNH THỨC THI TUYỂN
1. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi không hạn chế tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước tham gia.
2. Hình thức tuyển chọn: Tuyển chọn qua 02 vòng.
- Vòng 1 (sơ tuyển): Thông báo rộng rãi về nội dung cuộc thi được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố Hội An và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng địa phương để các đơn vị tư vấn thiết kế được biết, đăng ký tham gia. Đồng thời, trực tiếp mời một số đơn vị tư vấn thiết kế trong nước có uy tín và kinh nghiệm tham gia cuộc thi. Các đơn vị tư vấn thiết kế được mời cũng như các đơn vị tư vấn thiết kế có mong muốn tham gia cuộc thi cần nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Sau khi kết thúc đăng ký dự thi, quá trình xét tuyển ở vòng 1 sẽ dựa trên cơ sở hồ sơ năng lực của các đơn vị đăng ký dự thi. Từ đó sẽ lựa chọn ít nhất 03 đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để mời tham dự vòng 2. Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả đến các tổ chức, cá nhân được tham gia vòng thi tuyển tiếp theo (vòng 2) để triển khai phương án dự thi.
- Vòng 2 (thi tuyển): Các tổ chức, cá nhân đã qua sơ tuyển thực hiện phương án dự thi và nộp phương án dự thi theo thời gian quy định. Hội đồng thi tuyển chấm chọn phương án theo Nhiệm vụ thi tuyển, Quy chế thi tuyển và Quy chế của Hội đồng chuyển kết quả của cuộc thi đến đơn vị tổ chức cuộc thi và báo cáo UBND thành phố phê duyệt kết quả và trao giải thưởng.

IV. THỂ LỆ CUỘC THI
IV.1. Đối tượng, điều kiện dự thi
1. Những đối tượng được tham gia dự thi: Tất cả các tổ chức, cá nhân hoặc liên danh tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam được đăng ký tham gia cuộc thi.
2. Điều kiện dự thi.
- Các tổ chức, cá nhân độc lập hoặc liên danh tham gia dự thi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
+ Có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
+ Được phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình, tư vấn thiết kế quy hoạch, tư vấn thiết kế công trình giao thông;
+ Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành;
+ Cá nhân chủ trì thiết kế kiến trúc phải là kiến trúc sư và có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình hạng II trở lên hoặc tương đương còn hiệu lực;
+ Cá nhân phụ trách phần kết cấu công trình giao thông phải là kỹ sư thiết kế cầu đường và có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông hạng II trở lên hoặc tương đương còn hiệu lực;
+ Tổ chức tư vấn tham gia thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện năng lực theo quy định hiện hành, có chứng chỉ năng lực hoạt động về lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc hoặc thiết kế công trình giao thông tối thiểu hạng 2.
- Các đơn vị dự thi sẽ được Cơ quan tổ chức thi tuyển và Ban Tổ chức  đánh giá năng lực theo các tiêu chí của Quy chế thi tuyển này. Đơn vị dự thi chính thức sẽ được Cơ quan tổ chức thi tuyển ra thông báo và có giấy mời tham dự thi tuyển.
Tiêu chí để tuyển chọn và mời tham gia thi tuyển phải đạt các tiêu chí cuộc thi đưa ra, là đơn vị tư vấn có am hiểu về chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, giao thông; đủ năng lực hoạt động; uy tín và có kinh nghiệm thực tế liên quan, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Đối tượng không được phép dự thi.
- Thành viên trong Hội đồng thi tuyển;
- Thành viên của Ban Tổ chức  cuộc thi và Tổ Kỹ thuật;
- Chuyên gia cố vấn của Ban Tổ chức  cuộc thi (nếu có);
- Các cá nhân có liên quan đến lập nhiệm vụ và quy chế thi tuyển;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành viên trong Hội đồng thi tuyển và không có năng lực kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định.
4. Quy định về trường hợp liên danh, tư cách thành viên.
- Các tổ chức, cá nhân dự thi có thể liên danh với tổ chức, cá nhân khác đảm bảo hội đủ điều kiện do đơn vị tổ chức cuộc thi đề ra nêu trên. Trong trường hợp này cần có một đơn vị chịu trách nhiệm chính.
- Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia vào một liên danh;
- Liên danh tư vấn thiết kế phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên tham gia liên danh. Văn bản thỏa thuận liên danh phải được gửi đến Ban Tổ chức  cùng với hồ sơ đăng ký dự thi (vòng 1).
- Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, đơn vị tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.
- Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc (Chuyên gia không được là thành viên Hội đồng thi tuyển, Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ kỹ thuật). Trong trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thỏa thuận cho đơn vị tổ chức cuộc thi. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải được đơn vị dự thi nêu trong bảng danh sách các nhân sự tham gia lập phương án dự thi.
- Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một cá nhân hay nhiều cá nhân có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc (cá nhân không được là thành viên quy định tại Khoản 3, Điều 6 của Quy chế này). Trong trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thỏa thuận cho đơn vị tổ chức cuộc thi. Tên của các cá nhân này phải được đơn vị dự thi nêu trong bảng danh sách các nhân sự tham gia lập phương án kiến trúc dự thi. Các cá nhân cộng tác phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với điều kiện dự thi đề ra nêu trên.

IV.2.Thủ tục đăng ký dự thi và nộp hồ sơ vòng sơ tuyển
1. Đăng ký dự thi.
Các đơn vị có nhu cầu tham gia dự thi đăng ký thông tin tham dự như sau: Nộp trực tuyến qua e-mail điện tử để đăng ký trước, sau khi có kiểm tra xác nhận thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển.
Tổ chức đăng ký dự thi phải nộp cho Ban tổ chức cuộc thi các giấy tờ sau: 
Một số lưu ý:
- Các đơn vị đăng ký dự thi không phải đóng lệ phí tham gia thi tuyển; 
- Cơ quan tổ chức thi tuyển có quyền đề nghị đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển làm rõ, bổ sung các giấy tờ chứng minh tư cách, năng lực, kinh nghiệm nếu cần thiết.
- Ban Tổ chức không trả bất cứ chi phí nào cho sự tham gia của các đơn vị đăng ký dự thi ngoại trừ giải thưởng và chi phí hỗ trợ tham dự cuộc thi cho tối đa 05 đơn vị có phương án dự thi hợp lệ và được Hội đồng thi tuyển đánh giá cao nhất (không bao gồm các đơn vị đạt giải nhất, nhì và ba).

2. Tiếp nhận hồ sơ vòng sơ tuyển (Vòng 1).
Hồ sơ đăng ký dự thi (gồm các danh mục quy định tại khoản 1 Điều 7)  nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện chậm nhất vào trước 17h ngày 8/8/2023 đến đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển (không tính theo dấu bưu điện), đồng thời nộp qua địa chỉ e-mail:
TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 107 Lê Sát, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Email: tttvthituyen@gmail.com
Điện thoại: 0236.3796.322

3. Tiếp nhận nộp sản phẩm dự thi vòng thi tuyển (Vòng 2).
- Các đơn vị được chọn vào vòng thi tuyển (vòng 2) thực hiện bài dự thi trong vòng 45 ngày;
- Các đơn vị dự thi nộp sản phẩm thiết kế dự thi trực tiếp (trong giờ hành chính). Nếu gửi qua đường bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện nhưng không quá 03 ngày so với thời gian quy định:
TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 107 Lê Sát, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Email: tttvthituyen@gmail.com
Điện thoại: 0236.3796.322

- Tổ kỹ thuật (đại diện cho Ban Tổ chức) sẽ lập biên bản giao nộp hồ sơ sản phẩm dự thi (trực tiếp hoặc thông qua e-mail), trong đó nêu rõ: Thời gian nộp, số lượng, nội dung, tình trạng sản phẩm. Đại diện Ban Tổ chức và đại diện bên giao nộp sản phẩm dự thi sẽ ký vào biên bản; biên bản bàn giao sản phẩm được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản;
- Đơn vị dự thi cần quan tâm đến việc bảo quản an toàn sản phẩm và tôn trọng các quy định về hồ sơ khi chuyển sản phẩm đến cơ quan tổ chức thi tuyển;
- Đơn vị dự thi không được phép thay đổi hồ sơ phương án dự thi sau thời gian nộp hồ sơ. Trong quá trình đánh giá hồ sơ phương án dự thi, Ban Tổ chức  có thể yêu cầu đơn vị dự thi làm rõ nội dung của hồ sơ phương án dự thi theo hình thức trao đổi gián tiếp hoặc trực tiếp nhưng đảm bảo không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ phương án thiết kế. Các đề nghị làm rõ của Ban Tổ chức , các ý kiến trả lời của đơn vị dự thi phải thể hiện bằng văn bản và Ban Tổ chức  lưu giữ theo quy định của cuộc thi.

IV.3.Thời gian, địa điểm thi tuyển.
1. Thời gian thi tuyển.
Thời gian thi tuyển thực hiện theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Kim Bồng (cầu dân sinh Cẩm Kim); Quyết định số .../QĐ-UBND ngày .../    /2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian trong Kế hoạch tổ chức thi tuyển.
- Thời gian đăng ký dự thi: Kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Thời gian báo cáo kết quả vòng sơ tuyển (vòng 1): Chậm nhất 5 ngày sau ngày kết thúc nhận hồ sơ xét sơ tuyển, cơ quan tổ chức thi tuyển ký Biên bản họp đánh giá Hồ sơ năng lực và ban hành Quyết định kết quả lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp được chọn vào vòng 2.
- Những đơn vị tư vấn thiết kế được chọn vào vòng 2 sẽ được thông báo đến từng đơn vị.
- Thời gian giao hồ sơ, tài liệu phục vụ thi tuyển vòng 2 cho các đơn vị tham gia được lựa chọn: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo đến các đơn vị dự thi được xét chọn;
- Thời gian đi khảo sát thực địa: Tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tự tổ chức khảo sát, thăm quan thực địa nếu xét thấy cần thiết;
- Trong quá trình diễn ra cuộc thi, nếu có thay đổi về thời gian, Ban Tổ chức sẽ có thông báo gửi đến các đơn vị dự thi trước thời gian nộp sản phẩm dự thi tối thiểu 03 ngày.
2. Địa điểm thi tuyển.
Địa điểm tổ chức báo cáo phương án dự thi trước Hội đồng thi tuyển, Ban Tổ chức  sẽ gửi Thông báo hoặc Thư mời đến các đơn vị dự thi trước 05 ngày diễn ra buổi chấm thi.
IV.4.Yêu cầu về hồ sơ, sản phẩm dự thi
1. Quy định chung.
- Không giới hạn các nội dung minh hoạ cho phương án dự thi;
- Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ sản phẩm dự thi và các bản Thuyết minh là: Tiếng Việt hoặc song ngữ Anh-Việt (nếu đơn vị dự thi ngoài nước), các ngôn ngữ khác không được sử dụng trong việc thể hiện trên bất kỳ bản vẽ và thuyết minh nào;
- Đơn vị đo lường sử dụng trong sản phẩm dự thi: Đo độ dài theo hệ thống mét (m); kích thước cho bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng lấy đơn vị mét (m), mét vuông (m2) hoặc hecta (ha); kích thước cho bản vẽ kiến trúc lấy đơn vị là milimet (mm);
- Hình thức thể hiện: Các ký hiệu, màu sắc theo quy ước của hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án kiến trúc, quy hoạch xây dựng của Việt Nam;
- Mỗi đơn vị tham gia cuộc thi không quá 02 phương án dự thi;
- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng.
2. Quy cách hồ sơ, sản phẩm dự thi.
- Toàn bộ hồ sơ, sản phẩm dự thi được thể hiện theo nguyên tắc ẩn danh. Sử dụng ký hiệu bằng mã số ẩn danh trên các sản phẩm nộp (từng trang bản vẽ và thuyết mình). Mã số ẩn danh này do đơn vị dự thi tự chọn gồm 01 chữ cái và 05 chữ số (ví dụ: A12345), viết chữ in cao 01cm ở phía trên bên phải của từng bản vẽ, tài liệu dự thi. Mã số này cũng được ghi trên tờ bìa của thuyết minh và trên một góc của mô hình (nếu có). Đơn vị dự thi nào ghi tên công ty hoặc nhóm nghiên cứu của mình trên khung tên của bất kỳ bản vẽ nào trong số các bản vẽ sẽ bị loại;
- Mỗi hồ sơ dự thi phải được đựng trong một bao bì dán kín và niêm phong, phía ngoài có ghi tên cuộc thi, mã số đơn vị dự thi và bảng liệt kê các thành phần hồ sơ dự thi chứa bên trong (thực hiện theo quy tắc ẩn danh);
- Trên các bản vẽ, thuyết minh không được có bất cứ thông tin bằng chữ, hình vẽ (Logo, biểu tượng, ký hiệu...) có thể xác định được đơn vị dự thi;
- Nội dung đầy đủ về đơn vị dự thi được ghi trong một phong bì dán kín và niêm phong của đơn vị dự thi gửi kèm theo (bao gồm tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail...). Phía ngoài bì thư chỉ ghi mã số của đơn vị dự thi;
- Quy tắc ẩn danh được thực hiện trên tất cả các hồ sơ, sản phẩm dự thi cũng như cổng USB;
- Hồ sơ sẽ được bảo mật đến khi bàn giao cho Hội đồng thi tuyển và chỉ được sử dụng hồ sơ này khi Hội đồng chấm điểm (công khai) hoặc để đơn vị dự thi trình bày trước Hội đồng.
3. Nội dung hồ sơ phương án thiết kế.
- Thuyết minh: Thuyết minh ý tưởng phương án dự thi được trình bày trên khổ giấy A3, bản vẽ khổ giấy A3 in ngang, đóng tập, bìa cứng, phải thể hiện được những nội dung sau:
+ Đánh giá hiện trạng cầu, tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan khu vực nghiên cứu và quỹ đất xây dựng;
+ Ý tưởng thiết kế của phương án dự thi (bao gồm về hình khối và công năng sử dụng);
+ Phân tích sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế, quy hoạch, kiến trúc cảnh quan của khu vực xây dựng;
+ Phân tích sự phù hợp về đặc điểm lịch sử, văn hóa xã hội của địa phương;
+ Dự kiến các giải pháp kỹ thuật bên trong và bên ngoài công trình; các giải pháp về vật liệu xây dựng, trang thiết bị công trình (nếu có);
+ Ảnh hưởng tác động của phương án đối với các quy định về bảo vệ môi trường, lũ lụt và phòng chống cháy nổ;
+ Tính khả thi của phương án;
+ Dự trù tổng mức đầu tư theo phương án dự thi, đề xuất đảm bảo phù hợp với quy mô và suất đầu tư theo quy định hiện hành (bao gồm các chi phí thiết kế, giải phóng mặt bằng (nếu có) và các chi phí khác có liên quan).
- Bản vẽ:
+ Sơ đồ vị trí và nghiên cứu mối liên hệ giữa các khu vực xung quanh thể hiện trên bản đồ quy hoạch nông thôn mới xã Cẩm Kim hoặc thể hiện trên bản đồ google map;
+ Các sơ đồ đánh giá hiện trạng cầu, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan khu vực nghiên cứu và quỹ đất xây dựng;
+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng với tỷ lệ phù hợp: Thể hiện rõ mối liên hệ giữa công trình với mạng lưới giao thông lân cận và không gian cảnh quan, kiến trúc xung quanh;
+ Các bản vẽ 2D phương án thiết kế kiến trúc cầu với tỷ lệ phù hợp: Các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chính, mặt cắt điển hình;
+ Các bản vẽ phối cảnh tổng thể công trình, trong đó có tối thiểu 01 bản vẽ phối cảnh về đêm thể hiện ý tưởng chiếu sáng công trình (kể cả 02 cầu);
+ Phối cảnh các tiểu cảnh không gian kiến trúc để mô tả các công năng, chức năng, điểm nhấn, điểm checkin của công trình cầu;
+ Các nội dung khác đơn vị dự thi tự chọn nhằm minh họa cho các giải pháp thiết kế của đồ án;
- Các nội dung khác:
Ngoài các thuyết minh, bản vẽ các đơn vị tham gia dự thi có thể làm phim trình chiếu, mô hình của phương án dự thi (khuyến khích, không bắt buộc). Lưu ý trong video báo cáo chỉ được nêu mã số ẩn danh, không nêu tên đơn vị dự thị.
- Số lượng hồ sơ dự thi:
+ Hồ sơ thuyết minh phương án, bản vẽ màu thu gọn trình bày trên khổ giấy A3: Số lượng 18 bộ;
+ Bản vẽ để báo cáo trước Hội đồng thi tuyển thể hiện trên khổ giấy A0 ghép (tùy theo phương án): Số lượng 01 bộ;
+ File PDF hoặc Power Point báo cáo toàn bộ thuyết minh, bản vẽ, hình ảnh minh họa;
+ 01 USB ghi toàn bộ dữ liệu của phương án dự thi.
4. Hồ sơ, sản phẩm dự thi không hợp lệ.
Cơ quan tổ chức cuộc thi sẽ loại bỏ, không chấp nhận và không đưa ra Hội đồng thi tuyển xem xét, đánh giá những sản phẩm dự thi không đáp ứng những yêu cầu cơ bản của Quy chế thi tuyển, bao gồm các trường hợp sau:
- Vi phạm nguyên tắc ẩn danh theo quy định tại khoản 2 Điều 9 khiến cho Hội đồng thi tuyển có thể nhận biết được đơn vị dự thi trong quá trình đánh giá các phương án.
- Nộp thiếu số lượng và thành phần hồ sơ, nộp không đúng thời hạn và địa điểm theo quy định.

V. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế áp dụng:
- Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng.
- Quy chuẩn QCVN 02:2009/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
- Quy chuẩn QCVN 03:2012/BXD về nguyên tắc phân loại phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (Hết hiệu lực từ 31/5/2023); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2022/BXD về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng (hiệu lực từ ngày 01/6/2023).
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình giao thông.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019/BGTVT
- TCVN 5664:2009 về phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.
- TCXDVN 104:2007- Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị.
-  TCVN 4054-05 : Đường ô tô - yêu cầu thiết kế.
- TCVN 11823 : 2017 Thiết kế cầu đường bộ.
- Tiêu chuẩn thiết kế nước ngoài (nếu có) (tiêu chuẩn áp dụng cần đảm bảo sự đồng bộ, tuân thủ quy định áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng).
2. Vị trí công trình:
- Cầu Kim Bồng được thiết kế nâng cấp cải tạo từ cầu dân sinh Cẩm Kim cũ, là công trình giao thông nối liền xã Cẩm Kim với phường Cẩm Phô bắt qua sông Thu Bồn, là tuyến giao thông chính kết nối người dân xã Cẩm Kim với các địa phương  thuộc Thành phố Hội An.
- Phạm vi, ranh giới: Phạm vi nghiên cứu định hướng trên tuyến đường bê tông hiện trạng (điểm đầu và điểm cuối) và một phần diện tích đất tự nhiên hiện tại của Khối Ngọc Thành - phường Cẩm Phô và thôn Phước Trung - xã Cẩm Kim, vị trí theo cầu dân sinh hiện trạng với tổng chiều dài khoảng 615m (02 cầu và đường dẫn giữa 02 cầu).
 
Vị trí quy hoạch cầu dân sinh Cẩm Kim (cầu Kim Bồng mới)
Vị trí quy hoạch cầu dân sinh Cẩm Kim (cầu Kim Bồng mới)

3. Hiện trạng cầu Cẩm Kim:
3.1.Hiện trạng kết cấu cầu:
- Cầu dân sinh Cẩm Kim cũ hiện đang bị xuống cấp, Tổng chiều dài 346,53m, mặt cầu có bề rộng B=2,5m, không đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực.
+ Cầu số 1: gồm 09 nhịp cầu chính (1x27,48m+5x30,48m+42,67m+2x24,38m);
+ Cầu số 2: gồm 01 nhịp cầu chính (30,48m)
+ Mặt cắt ngang cầu cũ : B=0,3m+3,0m+0,3m=3,6m.
- Kết cấu nhịp và bản mặt cầu bằng dầm bailey, kết cấu thép bị gỉ, mố cầu  kết  cấu  bằng BTCT.
- Theo kết quả kiểm định thì các kết cấu mố, trụ cầu tình trạng kỹ thuật tốt, vẫn đảm bảo an toàn chịu lực khi tính toán với tải trọng thiết kế là xe du lịch 16 chỗ  (khoảng 4 tấn) hoặc đoàn  người 410daN/m2.
3.2.Một số hình ảnh hiện trạng:
(đường dẫn vào cầu kết cấu bằng BTXM)
(đường dẫn vào cầu kết cấu bằng BTXM)

(Bản mặt cầu, nhip, lan can cầu bằng thép)
(Bản mặt cầu, nhip, lan can cầu bằng thép)


 
(Bề rộng mặt cầu nhỏ không đảm bảo giao thông đi lại vận chuyển hàng hóa)
(Bề rộng mặt cầu nhỏ không đảm bảo giao thông đi lại vận chuyển hàng hóa)
 
(Kết cấu mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép)
(Kết cấu mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép)

4. Yêu cầu thiết kế:
4.1.Quy mô đầu tư:
- Quy mô thiết kế: Quy mô vĩnh cửu, đảm bảo cao trình vượt lũ.
-Tần suất thiết kế: Tần suất lũ thiết kế P=1%, H1%=+4.10m (theo cầu dân sinh Cẩm Kim hiện trạng).
-Tải trọng thiết kế: Tải trọng đảm bảo cho xe du lịch khoảng 16 chỗ đi lại  thuận lợi (tương đương 0.5HL93).
- Khổ thông thuyền: Áp dụng đối với sông cấp III (theo cầu hiện trạng).
4.2.Giải pháp thiết kế cầu:
- Bình đồ tuyến cầu: Tim tuyến cầu có thể lấy theo tim cầu hiện trạng hoặc đề xuất điều chỉnh để phù hợp với ý tưởng kiến trúc, kết nối giao thông khu vực, tuy nhiên cần phải đảm bảo kỹ thuật trên cơ sở xem xét tận dụng các mố cầu hiện trạng để tiết kiệm chi phí.
- Cao độ thiết kế: Khống chế tối thiểu theo cao độ đáy dầm cầu hiện trạng đảm bảo điều kiện thủy văn công trình và khổ thông thuyền.
- Mặt cắt ngang cầu đảm bảo tối thiểu 2 làn xe, có thể xem xét mở rộng tại một số vị trí theo ý tưởng kiến trúc, tuy nhiên phương án đề xuất trên cơ sở kết cấu đã được kiểm định để có đề xuất giải pháp kết cấu phù hợp.
- Kết cấu cầu và bản mặt cầu:  Trên cơ sở kết cấu đã được kiểm định có giải pháp tận dụng kết cấu cầu cũ để giảm chi phí, khuyến khích tận dụng gia cố mố, trụ cầu cũ, tạo cảnh quan … vật liệu bản mặt cầu chọn phù hợp với yêu cầu kiến trúc và tải trọng xe.  
- Đường đầu cầu (Cẩm Phô và Cẩm Kim) và đường dẫn giữa 02 cầu: Đề xuất quy mô cấp đường, bề rộng mặt đường, nền đường, vỉa hè, kết cấu mặt đường, công trình HTKT đi kèm, nghiên cứu có vị trí bãi đỗ xe cho du khách.
4.3.Các yêu cầu cụ thể:
a.Yêu cầu chung:
- Với vai trò là cầu cảnh quan phục vụ dân sinh, kết nối giao thông khu vực.
- Cây cầu là “lời chào” và là biểu tượng cho khu vực Cẩm Kim nói chung và làng mộc Kim Bồng nói riêng
+ Có hình dáng tổng thể hài hòa, làm điểm nhấn cho dòng sông và 02 bên bờ, là cầu nối từ Cẩm Phô tới Cẩm Kim;
+ Là nơi để trưng bày các vật phẩm, mô hình của các nghệ nhân giỏi.
- Định hướng thiết kế một cây cầu mang đặc trưng làng văn hóa Kim Bồng và một số làng nghề truyền thống khác của Cẩm Kim, vừa là điểm kết nối hai bờ sông Thu Bồn, vừa đóng vai trò là điểm nhấn nghệ thuật, thu hút khách du lịch đến tham quan.
b.Yêu cầu về quy hoạch:
- Tổ chức giao thông đảm bảo phân luồng giao thông hợp lý, rõ ràng và rành mạch, hạn chế xung đột dòng xe; đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của các phương tiện trên cầu theo thiết kế và trên mặt đất, tại các nút giao mà không gây ảnh hưởng bất lợi đến tổ chức giao thông ở những nút và các trục đường giao thông có liên quan trực tiếp, có yêu cầu phủ hợp về độ dốc và kết nối giữa các làn. 
- Nghiên cứu kết nối đồng bộ giao thông từ đường dẫn hai bên cầu với các tuyến đường hai bên sông theo quy hoạch, đề xuất phương án, giải pháp quy hoạch trong đó có xem xét đến di tích chùa Kim Bửu - xã Cẩm Kim (không thể giải toả).
- Phương án thi tuyển có thể định hướng trong tương lai gần thành cầu cho xe thô sơ và người đi bộ khi có sự phân luồng giao thông hợp lý cũng như các tuyến giao thông chính được khớp nối thông suốt (vì hiện nay đã có cầu Cẩm Kim mới (cầu nối với Quốc lộ 14H)).
- Tổ chức kiến trúc cảnh quan 2 khu vực đầu cầu.
c.Yêu cầu về kỹ thuật:
Hồ sơ phải có thiết kế đề xuất phương án sơ bộ về các bộ môn thiết kế kỹ thuật liên quan, trong đó:
- Tuân thủ hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về công trình xây dựng, giao thông, môi trường. 
- Kết cấu công trình: Tận dụng tối đa kết cấu cầu cũ, đảm bảo độ bền vững, khả thi khi khai thác lâu dài.
- Khuyến khích đề xuất áp dụng các công nghệ xây dựng mới trong thiết kế và thi công nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,  có giải pháp kết cấu phù hợp với hình tượng kiến trúc đặc trưng, có tính biểu tượng và điểm nhấn khu vực. 
- Tĩnh không cầu đảm bảo giao thông đường thủy thuận lợi, khổ thông thuyền theo quy định (theo cầu hiện trạng), hạn chế tối đa ảnh hưởng tác động của công trình đến dòng chảy của sông.
d.Yêu cầu về kiến trúc:
- Đường nét họa tiết cần có tính văn hóa cốt lõi, có tính nghệ thuật, thể hiện được hồn cốt của làng nghề mộc Kim Bồng truyền thống, nổi tiếng Cẩm Kim.
- Vật liệu, màu sắc sử dụng: Vật liệu gỗ tự nhiên hoặc khung thép, dây văng hoặc các vật liệu, chất liệu xây dựng mới…, có màu sắc phù hợp với kiến trúc địa phương.
- Có phương án chiếu sáng trang trí nổi bật, chiếu sáng đạt chuẩn, chiếu sáng thông minh, phù hợp tổ chức giao thông  và cảnh quan trên cầu và hai bên đường dẫn, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan khu vực, sử dụng vật liệu phù hợp, đảm bảo thân thiện môi trường, bền vững, có sức thu hút về du lịch, ưu tiên sử dụng hình thức chiếu sáng hiện đang được sử dụng tại Hội An.
- Tuân thủ hài hòa tiêu chí chung đó là khu làng quê, làng nghề văn hóa, sinh thái, du lịch.
- Phương án kiến trúc khả thi về kết cấu, gắn với hiệu quả kinh tế và mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao.
e. Một số yêu cầu khác: 
- Giải pháp về công nghệ thi công: 
            + Phương án thi công phải đảm bảo phù hợp với vị trí xây dựng và điều kiện thực tế ở địa phương. 
            + Đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm kinh phí, thời gian thi công ngắn.
- Kinh phí xây dựng - hiệu quả kinh tế: 
+ Kinh phí đầu tư xây dựng tiết kiệm phù hợp với điều kiện địa phương, vận hành duy tu phù hợp, tiết kiệm.

VI. ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG PHƯƠNG ÁN DỰ THI
VI.1. Hội đồng thi tuyển
1. Thành phần Hội đồng.
- Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc (gọi tắt là Hội đồng) thực hiện đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, giúp UBND thành phố Hội An chọn ra phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường để triển khai các bước tiếp theo của dự án.
- Hội đồng do UBND thành phố Hội An (Cơ quan quyết định thi tuyển) quyết định thành lập;
- Thành phần Hội đồng tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP;
- Hội đồng hoạt động độc lập dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng. Quy chế hoạt động của Hội đồng được Hội đồng thảo luận thống nhất và do Chủ tịch Hội đồng ban hành trước khi thực hiện phiên chấm thi chính thức của Hội đồng.
2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thi tuyển.
- Hội đồng hoạt động độc lập, tuân thủ Quy chế hoạt động của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực và có trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng;
- Quy chế Hội đồng phải thể hiện cụ thể nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, trách nhiệm của Hội đồng;
- Quy chế phải được các thành viên thống nhất. Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng phê duyệt Quy chế và chịu trách nhiệm về việc thực hiện Quy chế;
- Hội đồng chỉ tiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có ít nhất 3/4 số thành viên có mặt;
- Chủ tịch Hội đồng và các thành viên, thư ký không được công bố, cung cấp cho tổ chức, các nhận khác ngoài Hội đồng các thông tin về nội dung thảo luận, ý kiến kết luận của Hội đồng trong thời gian đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi;
- Báo cáo kết quả thi tuyển phải được tất cả các thành viên Hội đồng tham gia ký xác nhận.
3. Trách nhiệm của Hội đồng thi tuyển.
- Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng;
- Chủ tịch Hội đồng phải có mặt và chủ trì Hội đồng trong suốt thời gian Hội đồng làm việc;
- Tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng thi tuyển với Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An;
- Các ý kiến góp ý của Hội đồng thi tuyển cho các phương án sẽ được tổng hợp để Cơ quan tổ chức thi tuyển yêu cầu đơn vị đạt giải bổ sung hoàn thiện thiết kế phương án.
VI.2. Tổ Kỹ thuật
- Tổ kỹ thuật do cơ quan tổ chức thi tuyển hoặc đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển thành lập.
- Tổ kỹ thuật có nhiệm vụ:
+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi; Tiếp nhận thủ tục đăng ký dự thi, Tiếp nhận và kiểm tra sản phẩm dự thi; xem xét tính hợp lệ của từng phương án dự thi và báo cáo lại Hội đồng (nếu cần thiết);
+ Hỗ trợ Ban Tổ chức , Cơ quan tổ chức cuộc thi trong công tác tổng hợp và đánh giá Hồ sơ năng lực các Đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển;
+ Tiếp nhận, giải thích về Quy chế thi tuyển cho các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi; Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho các tổ chức, cá nhân dự thi;
+ Lập báo cáo tổng hợp về các chỉ tiêu quy hoạch, thông số kỹ thuật và tính hợp lệ của từng phương án để gửi đến Hội đồng thi tuyển;
+ Hỗ trợ, tham mưu cho Hội đồng trong suốt quá trình tổ chức thi tuyển, đánh giá, xếp hạng các phương án.
VI.3. Báo cáo phương án và chấm chọn
1. Bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển.
Sau khi nộp sản phẩm dự thi, các đơn vị dự thi đáp ứng đủ điều kiện sẽ được thông báo thời điểm, địa điểm chính thức tiến hành bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển. Hình thức bảo vệ sẽ theo thông báo của Ban Tổ chức cuộc thi.
- Hình thức báo cáo trực tiếp:
Mỗi đơn vị cử đại diện báo cáo, bảo vệ phương án theo hình thức trình chiếu,thuyết minh. Đơn vị dự thi chuẩn bị file và chiếu tại thời điểm báo cáo. Trường hợp báo cáo theo hình thức khác, đơn vị dự thi tự trang bị các phương tiện cần thiết.
Thời gian mỗi đơn vị báo cáo tối đa 15 phút, đơn vị nước ngoài 25 phút.
- Hình thức báo cáo qua video:
 Mỗi đơn vị tự quay video thuyết trình phương án cho Hội đồng thi tuyển xem và trao đổi với Hội đồng qua kết nối trực tuyến.
2.Quy trình chấm chọn phương án.
a) Quy trình chấm chọn:
- Vòng 1: Phân loại các bài dự thi đáp ứng các tiêu chí theo quy chế nhiệm vụ thi tuyển đã phê duyệt được vào vòng 2 bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển. Hình thức chấm thông qua phiếu đánh giá trên cơ sở phân loại đề xuất của Tổ kỹ thuật.
- Vòng 2: Sau khi nghiên cứu các phương án dự thi và nghe các đơn vị trình bày (trực tiếp hoặc qua video), Hội đồng thi tuyển phân tích, đánh giá, chấm chọn. 03 phương án có số điểm cao nhất được vào vòng 3, xếp hạng cuối cùng theo cơ cấu giải thưởng.
- Vòng 3: Hội đồng thi tuyển thảo luận, đánh giá xếp hạng cuối cùng thông qua hình thức bỏ phiếu kín.
Lưu ý: Quy trình chấm chọn có thể thay đổi theo tình hình thực tế do Hội đồng thi tuyển quyết định.
b) Tiêu chí đánh giá phương án:
Thang điểm có thể thay đổi cho phù hợp theo tiêu chí đánh giá do Hội đồng thi tuyển quyết định.
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng thi tuyển ký xác nhận.
Các đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển không có quyền yêu cầu giải trình về việc chấm điểm và xếp hạng các phương án dự thi.
5. Công bố kết quả thi tuyển.
- Sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An thống nhất kết quả cuộc thi, Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An sẽ gửi thông báo đến các đơn vị đạt giải và các đơn vị tham dự được nhận chi phí hỗ trợ;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An quyết định hình thức tổ chức trưng bày, triển lãm, tham vấn ý kiến cộng đồng về các phương án dự thi;
- Báo cáo kết quả thi tuyển lên Ban Thường vụ Thành ủy Hội An và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ
VII.1.Chi phí tổ chức cuộc thi
Chi phí tổ chức thi tuyển: Căn cứ theo dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển được cấp thẩm quyền phê duyệt dựa trên cơ sở Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cầu Kim Bồng (cầu dân sinh Cẩm Kim) hạng mục thi tuyển phương án kiến trúc;
VII.2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng
1. Cơ cấu giải thưởng.
Tổng giá trị giải thưởng là 425.000.000đ (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng). Trong đó, cơ cấu giải thưởng như sau:
- 01 giải nhất             :  200.000.000 đồng.
- 01 giải nhì  :  100.000.000 đồng.
- 01 giải ba   :    50.000.000 đồng.
- Chi phí hỗ trợ:    75.000.000 đồng.
- Trường hợp cuộc thi không có một trong các giải trên và có các phương án đạt đồng giải thì giá trị giải thưởng là trung bình cộng của giải đó với giải không đạt còn lại chia đồng đều cho các phương án đồng giải.
- Giá trị giải thưởng nêu trên đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận giải thưởng phải nộp theo quy định.
2. Kinh phí hỗ trợ.
Các đơn vị dự thi được lựa chọn, đánh giá qua vòng sơ tuyển và được Hội đồng đánh giá là tuân thủ đầy đủ Quy chế thi tuyển, có phương án đầu tư nghiêm túc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của cuộc thi và có số điểm tối thiểu 70 điểm trở lên (dựa theo thang điểm 100) nhưng không đạt giải thưởng sẽ nhận được khoản kinh phí hỗ trợ 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) cho mỗi đơn vị. Hỗ trợ tối đa 05 đơn vị không đạt giải theo kết quả chấm điểm từ cao xuống thấp.
3. Phương thức thanh toán tiền thưởng và hỗ trợ.
- Tiền thưởng và kinh phí hỗ trợ được Cơ quan tổ chức thi tuyển chuyển khoản bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ) đến các đơn vị đạt giải và được hỗ trợ;
- Giải thưởng sẽ được gửi đến các đơn vị dự thi sau khi có quyết định phê duyệt của UBND thành phố và các đơn vị dự thi hoàn tất các thủ tục tài chính cần thiết.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ THI
VIII.1. Bảo mật, bản quyền, quyền sở hữu
- Sản phẩm dự thi của các tổ chức tư vấn thiết kế được Ban Tổ chức  bảo quản và bảo mật trong suốt thời gian chấm thi.
- Các phương án tham gia thi tuyển được đảm bảo quyền tác giả theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.
- Cơ quan quyết định thi tuyển là chủ sở hữu các sản phẩm thiết kế dự thi và được công bố các sản phẩm thiết kế dự thi,
- Các sản phẩm thiết kế dự thi (bản đồ, bản vẽ, báo cáo, thuyết minh, mô hình, phim...) do đơn vị dự thi nộp sẽ trở thành tài sản của Cơ quan quyết định thi tuyển, không trả lại cho đơn vị dự thi.
- Cơ quan tổ chức thi tuyển sẽ thống nhất với đơn vị tư vấn thiết kế đạt giải để sử dụng, bổ sung các ý tưởng từ các phương án thi tuyển nhằm mục đích hoàn thiện thiết kế.
- Đơn vị tham dự thi tuyển cam kết:
+ Không sử dụng phương án đạt giải tại cuộc thi này vào bất kỳ cuộc thi và cho các đồ án nào khác. Các đơn vị dự thi phải hoàn trả kinh phí giải thưởng nếu vi phạm.
 + Tất cả hồ sơ, tài liệu, phương án dự thi do mình thực hiện phải đảm bảo không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào khác. Các đơn vị tư vấn dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm dự thi, bao gồm cả ý tưởng, nội dung hồ sơ, thuyết minh, bản vẽ, phần mềm sử dụng... đối với bên thứ ba trong trường hợp có khiếu nại. Nếu các vi phạm về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho cơ quan quyết định thi tuyển và cơ quan tổ chức thi tuyển thì đơn vị tư vấn thiết kế gây thiệt hại phải bồi thường kể cả tiền thưởng và kinh phí hỗ trợ đã nhận.
- Trước khi công bố kết quả của cuộc thi, các đơn vị tư vấn thiết kế dự thi không được sử dụng, cung cấp, trưng bày sản phẩm thiết kế dự thi cho mục đích khác nếu không được phép của Cơ quan tổ chức thi tuyển.
- Đơn vị tham dự thi tuyển được quyền sử dụng phương án dự thi để giới thiệu năng lực tư vấn của mình sau khi cuộc thi kết thúc.
VIII.2. Quyền lợi và trách nhiệm của Đơn vị tham gia thi tuyển
1. Quyền và trách nhiệm của Đơn vị tham gia thi tuyển.
- Cơ quan tổ chức thi tuyển hỗ trợ kinh phí thực hiện cho tối đa 05 đơn vị có số điểm được Hội đồng thi tuyển đánh giá từ cao xuống thấp (từ 70 điểm trở lên và không bao gồm các đơn vị đạt giải nhất, nhì và ba) sau khi kết quả được công bố.
- Các phương án tham gia thi tuyển được đảm bảo quyền tác giả theo pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
- Tổ chức, cá nhân có phương án đạt giải cao nhất được chọn, sẽ được ưu tiên thực hiện các bước tiếp theo của dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu.
- Tổ chức, cá nhân có phương án đạt giải cao nhất được chọn thực hiện các bước tiếp theo của dự án nếu không đủ điều kiện năng lực để triển khai các bước tiếp theo thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.
- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo của cơ quan tổ chức thi tuyển hoặc cơ quan được giao triển khai dự án, trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án được chọn không tiến hành, từ chối tiến hành triển khai các bước tiếp theo hoặc các bên không thương thảo được thì phương án được xếp hạng tiếp theo được chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng (sau khi được góp ý hoàn thiện phương án).
Các chi phí tư vấn đối với phương án được lựa chọn triển khai áp dụng theo các quy định hiện hành của Việt Nam.
- Các đơn vị tư vấn thiết kế tham gia cuộc thi không có quyền yêu cầu Cơ quan tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức , Hội đồng thi tuyển và các tổ chức/cơ quan liên quan đến cuộc thi tuyển này giải trình về kết quả sơ tuyển, thi tuyển.
- Bằng việc tham dự thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Kim Bồng (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), đơn vị tư vấn được coi là đã tìm hiểu, thừa nhận và tự nguyện tuân thủ Quy chế thi tuyển do Ban Tổ chức ban hành.
- Tuân thủ theo quy định của Quy chế thi tuyển và Nhiệm vụ thi tuyển.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền và quyền tác giả của những tác phẩm dự thi, kể cả nếu có tranh chấp liên quan.
- Đảm bảo hạch toán tài chính độc lập và không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện phương án trên cơ sở góp ý của Hội đồng thi tuyển, các chuyên gia, chủ đầu tư trong trường hợp được lựa chọn là đơn vị triển khai các bước tiếp theo.
- Phối hợp với Cơ quan tổ chức thi tuyển báo cáo phương án đạt giải với Ban Thường vụ Thành ủy Hội An và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (nếu có yêu cầu).
- Các đơn vị dự thi được thông báo thời điểm, địa điểm chính thức tiến hành bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển, thời gian thông báo trước ngày bảo vệ ít nhất là 05 ngày (nếu được yêu cầu);
- Chịu toàn bộ chi phí liên quan đến đăng ký dự thi và tham gia thi tuyển.
2. Quyến và trách nhiệm của Cơ quan tổ chức thi tuyển, Hội đồng thi tuyển và Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển.
- Thực hiện theo Quy chế thi tuyển đã được phê duyệt.
- Không dùng ảnh hưởng của mình để làm sai lệch kết quả thi tuyển.
- Tổ chức cuộc thi công khai minh bạch. Mọi yêu cầu phải được thông báo đến các đơn vị dự thi đầy đủ rõ ràng.
- Bảo vệ thông tin của các đơn vị dự thi.
- Sở hữu toàn bộ sản phẩm tham gia dự thi.
- Thanh toán kinh phí giải thưởng cho các đơn vị dự thi theo quy định.
- Lựa chọn một đơn vị đảm bảo đủ năng lực theo quy định và phù hợp nhất để triển khai các bước tiếp theo dựa trên ý tưởng và kết quả nghiên cứu của nhiều phương án trong cuộc thi này nhưng phải đảm bảo quyền tác giả trong khi sử dụng.
- Lựa chọn phương án phù hợp nhất để triển khai các bước tiếp theo.
VIII.3.Các quy định khác của cuộc thi
- Cơ quan tổ chức thi tuyển có quyền điều chỉnh Quy chế thi tuyển trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thi tuyển và Đơn vị tư vấn tỗ chức thi tuyển. Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo tới các bên liên quan về các nội dung điều chỉnh.
- Trường hợp không có phương án đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu trong Nhiệm vụ thiết kế và Quy chế thi tuyển thì tổ chức thi tuyển lại hoặc dừng cuộc thi do Ủy ban nhân dân thành phố Hội An quyết định.
- Mọi tranh chấp liên quan trong quá trình thi tuyển (nếu có) sẽ được giải quyết thông qua hòa giải, nếu không thành sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

IX. KẾ HOẠCH THI TUYỂN 

X.TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA THI TUYỂN
1. Tài liệu văn bản.
- Kế hoạch thi tuyển;
- Nhiệm vụ thi tuyển;
- Quy chế thi tuyển;
- Mẫu đơn đăng ký tham gia thi tuyển;
- Các văn bản khác liên quan.
2. Tài liệu kỹ thuật.
- Bản đồ quy hoạch Nông thôn mới xã Cẩm Kim;
- Báo cáo kết quả kiểm định cầu dân sinh Cẩm Kim;
- Các tài liệu, thông tin liên quan khác (nếu có).
- Tất cả các tài liệu chính thức của cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức  cung cấp qua trang web thông tin về cuộc thi.

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Kim Bồng
(cầu dân sinh Cẩm Kim), thành phố Hội An
Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An.
Đơn vị đăng ký dự thi:
Địa chỉ:          
Email:
Điện thoại:                                                     Fax:   
Người đại diện:                                            Chức vụ:
Chúng tôi nhận thông tin về cuộc thi phương án kiến trúc cầu Kim Bồng (cầu dân sinh Cẩm Kim), Hội An trên các phương tiện thông tin truyền thông.
Xét thấy đơn vị có đủ uy tín và năng lực, chúng tôi đăng ký tham gia thi tuyển. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của cuộc thi.
………….., ngày……tháng……năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)Phụ lục 2

NĂNG LỰC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
Lĩnh vực hoạt động (kèm theo văn bản pháp lý liên quan).
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc .
Báo cáo tài chính của đơn vị trong 3 năm gần nhất.
Kinh nghiệm của các cá nhân tham gia.
Văn bản thỏa thuận hợp tác, liên danh (trường hợp có hợp tác, liên danh).
Các dự án, công trình có quy mô và tính chất tương tự mà đơn vị, cá nhân đã thực hiện.
Các giải thưởng chuyên ngành (nếu có).

Phụ lục 3
THÔNG TIN ĐƠN VỊ DỰ THI
Tên đơn vị dự thi.
Địa chỉ liên lạc, điện thoại, fax, email.
Số tài khoản.
Tên và lý lịch chuyên môn của chủ nhiệm đồ án và các cộng sự tham gia thiết kế.
Văn bản thỏa thuận hợp tác, liên danh (trường hợp có hợp tác, liên danh).


 

Tác giả bài viết: Thanh Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn phòng:

107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:

0236.3621925

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây