Thông tin Cuộc thi "Thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc Quảng trường - Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan"

Tổ chức, kính mời quý đơn vị tham gia Cuộc thi "Thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc Quảng trường - Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan" với các nội dung như sau:
Thông tin Cuộc thi "Thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc Quảng trường - Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan"
I. THÔNG TIN VỀ CUỘC THI
1. Thông tin chung:
- Cơ quan Quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.
- Cơ quan Tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.
- Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.
2. Nội dung cuộc thi:
- Tên cuộc thi: "Thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc Quảng trường - Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan"
- Địa điểm: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Kế hoạch, nhiệm vụ và quy chế thi tuyển được đăng tải tại các website:
https://tuvanthituyen.vn/quangtruongtrungtamhanhchinhtpdn và https://tuvanxaydungdn.vn
3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.
4. Đối tượng tham gia: Là các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế thi tuyển được duyệt và các quy định khác có liên quan.
5. Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 12/12/2023.
6. Cơ cấu giải thưởng.
Tổng giá trị giải thưởng là 950.000.000 đ (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó, cơ cấu giải thưởng như sau:
  + 01 Giải nhất              : 450.000.000 đồng.
  + 01 Giải nhì                 : 200.000.000 đồng.
  + 01 Giải ba                  : 100.000.000 đồng.
  + 01 Giải cộng đồng    : 50.000.000 đồng.
  + Hỗ trợ các phương án vào vòng thi tuyển (Top 05 phương án đạt điểm cao lấy từ trên xuống, trừ 03 phương án vào vòng 3): 150.000.000 đồng (30.000.000 đồng/mỗi phương án).
7. Thông tin liên hệ.
- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng. Số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Email: tttvthituyen@gmail.com
- Điện thoại: 0932.456.002 (gặp Chị Thủy) - 0236.3796.321 (gặp Anh Tài).
- Mẫu đăng ký dự thi.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU THI TUYỂN:
1. Mục đích thi tuyển:
Việc tổ chức thi tuyển nhằm tìm kiếm, lựa chọn phương án quy hoạch kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường khu vực Quảng trường – Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan phù hợp làm cơ sở triển khai thiết kế đầu tư xây dựng dự án.
2. Yêu cầu của cuộc thi:
- Phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc phải thể hiện đầy đủ nội dung của Nhiệm vụ thi tuyển, tuân thủ Quy chế tổ chức thi tuyển;
- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận;
- Tổ chức phân tích, đánh giá phương án thiết kế của các đơn vị tham gia dự thi, trên cơ sở đó đề xuất và lựa chọn phương án tốt nhất làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án;
- Đảm bảo sự công bằng, khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam và luật pháp quốc tế có liên quan;
- Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển phương án thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi;
- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.
III.  HÌNH THỨC THI TUYỂN:
1. Hình thức thi tuyển:
Thi tuyển rộng rãi không hạn chế tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước tham gia.
2. Hình thức tuyển chọn: Tuyển chọn qua 02 vòng.
- Vòng sơ tuyển: Thông báo rộng rãi về nội dung cuộc thi được đăng tải công khai trên trang web cuộc thi. Đồng thời, trực tiếp mời một số đơn vị tư vấn thiết kế trong nước có uy tín và kinh nghiệm tham gia cuộc thi. Các đơn vị tư vấn thiết kế được mời cũng như các đơn vị tư vấn thiết kế có mong muốn tham gia cuộc thi cần nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Sau khi kết thúc đăng ký dự thi, quá trình xét tuyển ở vòng sơ tuyển sẽ dựa trên cơ sở hồ sơ năng lực của các đơn vị đăng ký dự thi. Từ đó sẽ lựa chọn ít nhất 03 đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để mời tham dự vòng thi tuyển. Đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ thông báo kết quả đến các tổ chức, cá nhân được tham gia thi tuyển vòng tiếp theo (vòng thi tuyển) để triển khai phương án dự thi.
- Vòng thi tuyển: Các tổ chức, cá nhân đã qua sơ tuyển thực hiện phương án dự thi và nộp phương án dự thi theo thời gian quy định. Hội đồng thi tuyển chấm chọn phương án theo Nhiệm vụ thiết kế, Quy chế thi tuyển và Quy chế của Hội đồng chuyển kết quả của cuộc thi đến đơn vị tổ chức cuộc thi và báo cáo UBND thành phố phê duyệt kết quả và trao giải thưởng.
IV. THỂ LỆ CUỘC THI:
1. Đối tượng, điều kiện dự thi:
a) Đối tượng được tham gia dự thi:
Tất cả các tổ chức, cá nhân hoặc liên danh tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam được đăng ký tham gia cuộc thi.
b) Điều kiện dự thi:
- Các tổ chức, cá nhân độc lập hoặc liên danh tham gia dự thi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
+ Có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
+ Được phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình, tư vấn thiết kế quy hoạch;
+ Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành;
+ Tổ chức tư vấn tham gia thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện năng lực theo quy định hiện hành, có chứng chỉ năng lực hoạt động về lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch tối thiểu hạng II;
+ Cá nhân chủ trì thiết kế kiến trúc phải là kiến trúc sư và có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình hạng II trở lên hoặc tương đương còn hiệu lực.
- Các đơn vị dự thi sẽ được Cơ quan tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực theo các tiêu chí của Quy chế thi tuyển này. Đơn vị dự thi chính thức sẽ được Cơ quan tổ chức thi tuyển ra thông báo và có giấy mời tham dự thi tuyển.
- Tiêu chí để tuyển chọn và mời tham gia thi tuyển phải đạt các tiêu chí cuộc thi đưa ra, là đơn vị tư vấn có am hiểu về chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch đặc biệt với các đơn vị có kinh nghiệm, đủ năng lực hoạt động, uy tín và có kinh nghiệm thực tế liên quan, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành.
c) Những đối tượng không được phép dự thi:
- Thành viên trong Hội đồng thi tuyển;
- Thành viên của Tổ Kỹ thuật;
- Các cá nhân có liên quan đến lập nhiệm vụ và quy chế thi tuyển;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành viên trong Hội đồng thi tuyển và không có năng lực kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định.
d) Quy định về trường hợp liên danh, tư cách thành viên:
- Các tổ chức, cá nhân dự thi có thể liên danh với tổ chức, cá nhân khác đảm bảo hội đủ điều kiện do đơn vị tổ chức cuộc thi đề ra nêu trên. Trong trường hợp này cần có một đơn vị chịu trách nhiệm chính;
- Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia vào một liên danh;
- Liên danh tư vấn thiết kế phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên tham gia liên danh. Văn bản thỏa thuận liên danh phải được gửi đến đơn vị tổ chức cuộc thi cùng với hồ sơ đăng ký dự thi (vòng sơ tuyển);
- Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, đơn vị tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm;
- Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc (Chuyên gia không được là thành viên Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật). Trong trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thỏa thuận cho đơn vị tổ chức cuộc thi. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải được đơn vị dự thi nêu trong bảng danh sách các nhân sự tham gia lập phương án dự thi.
2. Thủ tục đăng ký dự thi và nộp hồ sơ vòng sơ tuyển:
a) Đăng ký dự thi:
Các đơn vị có nhu cầu tham gia dự thi đăng ký thông tin tham dự như sau: Nộp trực tuyến qua e-mail điện tử để đăng ký trước, sau khi có kiểm tra xác nhận thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển.
Các đơn vị đăng ký dự thi phải nộp cho đơn vị tổ chức cuộc thi các giấy tờ sau:

Một số lưu ý:
- Các đơn vị đăng ký dự thi không phải đóng lệ phí tham gia thi tuyển; 
- Đơn vị tổ chức thi tuyển có quyền đề nghị đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển làm rõ, bổ sung các giấy tờ chứng minh tư cách, năng lực, kinh nghiệm nếu cần thiết;
- Đơn vị tổ chức cuộc thi không trả bất cứ chi phí nào cho sự tham gia của các đơn vị đăng ký dự thi ngoại trừ giải thưởng và chi phí hỗ trợ tham dự cuộc thi cho tối đa 05 đơn vị có phương án dự thi hợp lệ và được Hội đồng thi tuyển đánh giá cao nhất (không bao gồm các đơn vị đạt giải nhất, nhì và ba).
b) Tiếp nhận hồ sơ vòng sơ tuyển:
Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện đến đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển (không tính theo dấu bưu điện), chậm nhất vào trước 17h ngày cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo kế hoạch thi tuyển.
c) Tiếp nhận nộp sản phẩm dự thi vòng thi tuyển:
- Các đơn vị được chọn vào vòng thi tuyển thực hiện bài dự thi trong vòng 60 ngày.
- Các đơn vị dự thi nộp sản phẩm thiết kế dự thi trực tiếp (trong giờ hành chính) đến cơ quan tổ chức thi tuyển chậm nhất vào trước 17h ngày tiếp nhận bài dự thi theo kế hoạch thi tuyển. Nếu gửi qua đường bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện nhưng không quá 03 ngày so với thời gian quy định.
- Tổ kỹ thuật sẽ lập biên bản giao nộp hồ sơ sản phẩm dự thi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện), trong đó nêu rõ: Thời gian nộp, số lượng, nội dung, tình trạng sản phẩm. Tổ kỹ thuật và đại diện bên giao nộp sản phẩm dự thi sẽ ký vào biên bản; biên bản bàn giao sản phẩm được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản;
- Đơn vị dự thi cần quan tâm đến việc bảo quản an toàn sản phẩm và tôn trọng các quy định về hồ sơ khi chuyển sản phẩm đến cơ quan tổ chức thi tuyển;
- Đơn vị dự thi không được phép thay đổi hồ sơ phương án dự thi sau thời gian nộp hồ sơ. Trong quá trình đánh giá hồ sơ phương án dự thi, đơn vị tổ chức cuộc thi có thể yêu cầu đơn vị dự thi làm rõ nội dung của hồ sơ phương án dự thi theo hình thức trao đổi gián tiếp hoặc trực tiếp nhưng đảm bảo không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ phương án thiết kế. Các đề nghị làm rõ của đơn vị tổ chức cuộc thi, các ý kiến trả lời của đơn vị dự thi phải thể hiện bằng văn bản và đơn vị tổ chức cuộc thi  lưu giữ theo quy định của cuộc thi.
3. Thời gian, địa điểm thi tuyển:
a) Thời gian thi tuyển:
Thời gian thi tuyển thực hiện theo Kế hoạch thi tuyển được đơn vị tổ chức thi tuyển phê duyệt.
- Thời gian đăng ký dự thi: Kể từ ngày thông báo trên trang web cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng đến hết ngày 12/12/2023.
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Theo kế hoạch thi tuyển được duyệt.
- Thời gian báo cáo kết quả vòng sơ tuyển: Chậm nhất 5 ngày sau ngày kết thúc nhận hồ sơ xét sơ tuyển, đơn vị tổ chức thi tuyển ký Biên bản họp đánh giá Hồ sơ năng lực và ban hành Quyết định kết quả lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp được chọn vào vòng thi tuyển.
- Những đơn vị tư vấn thiết kế được chọn vào vòng thi tuyển sẽ được thông báo đến từng đơn vị.
- Thời gian giao hồ sơ, tài liệu phục vụ vòng thi tuyển cho các đơn vị tham gia được lựa chọn: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo đến các đơn vị dự thi được xét chọn.
- Thời gian đi khảo sát thực địa: Tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tự tổ chức khảo sát, thăm quan thực địa nếu xét thấy cần thiết.
- Trong quá trình diễn ra cuộc thi, nếu có thay đổi về thời gian, đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ có thông báo gửi đến các đơn vị dự thi trước thời gian nộp sản phẩm dự thi tối thiểu 03 ngày.
b) Địa điểm thi tuyển:
Địa điểm tổ chức báo cáo phương án dự thi trước Hội đồng thi tuyển, đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ gửi Thông báo hoặc Thư mời đến các đơn vị dự thi trước 05 ngày diễn ra buổi chấm thi.
4. Yêu cầu về hồ sơ, sản phẩm dự thi:
a) Quy định chung:
- Không giới hạn các nội dung minh hoạ cho phương án dự thi.
- Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ sản phẩm dự thi và các bản thuyết minh là: Tiếng Việt hoặc song ngữ Anh - Việt (nếu đơn vị dự thi ngoài nước), các ngôn ngữ khác không được sử dụng trong việc thể hiện trên bất kỳ bản vẽ và thuyết minh nào.
- Đơn vị đo lường sử dụng trong sản phẩm dự thi: Đo độ dài theo hệ thống mét (m); kích thước cho bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng lấy đơn vị mét (m), mét vuông (m2) hoặc hecta (ha); kích thước cho bản vẽ kiến trúc lấy đơn vị là milimet (mm).
- Hình thức thể hiện: Các ký hiệu, màu sắc theo quy ước của hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án kiến trúc, quy hoạch xây dựng của Việt Nam.
- Mỗi đơn vị tham gia cuộc thi không quá 02 phương án dự thi.
- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng.
b) Quy cách hồ sơ, sản phẩm dự thi:
- Toàn bộ hồ sơ, sản phẩm dự thi được thể hiện theo nguyên tắc ẩn danh. Sử dụng ký hiệu bằng mã số ẩn danh trên các sản phẩm nộp (từng trang bản vẽ và thuyết mình). Mã số ẩn danh này do đơn vị dự thi tự chọn gồm 02 chữ cái và 02 chữ số (ví dụ: AB12), viết chữ in cao 01cm ở phía trên bên phải của từng bản vẽ, tài liệu dự thi. Mã số này cũng được ghi trên tờ bìa của thuyết minh và trên một góc của mô hình (nếu có). Đơn vị dự thi nào ghi tên công ty hoặc nhóm nghiên cứu của mình trên khung tên của bất kỳ bản vẽ nào trong số các bản vẽ sẽ bị loại.
- Mỗi hồ sơ dự thi phải được đựng trong một bao bì dán kín và niêm phong, phía ngoài có ghi tên cuộc thi, mã số đơn vị dự thi và bảng liệt kê các thành phần hồ sơ dự thi chứa bên trong (thực hiện theo quy tắc ẩn danh).
- Trên các bản vẽ, thuyết minh không được có bất cứ thông tin bằng chữ, hình vẽ (Logo, biểu tượng, ký hiệu...) có thể xác định được đơn vị dự thi.
- Nội dung đầy đủ về đơn vị dự thi được ghi trong một phong bì dán kín và niêm phong của đơn vị dự thi gửi kèm theo (bao gồm tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail...). Phía ngoài bì thư chỉ ghi mã số của đơn vị dự thi;.
- Quy tắc ẩn danh được thực hiện trên tất cả các hồ sơ, sản phẩm dự thi cũng như cổng USB.
- Hồ sơ sẽ được bảo mật đến khi bàn giao cho Hội đồng thi tuyển và chỉ được sử dụng hồ sơ này khi Hội đồng chấm điểm (công khai) hoặc để đơn vị dự thi trình bày trước Hội đồng.
c) Nội dung hồ sơ phương án thiết kế:
Sản phẩm dự thi bằng tiếng Việt, phải được niêm phong kín, bên ngoài chỉ ghi “Mã ẩn danh” của đơn vị, thành phần gồm:
- Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi (Phụ lục 3)
- Phương án dự thi, bao gồm: 18 bộ bản vẽ + thuyết minh khổ giấy A3 in màu (kèm usb ghi file mềm autocad, thuyết minh file word, file hình ảnh), thể hiện các nội dung:
+ Bản đồ, sơ đồ phân tích hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng kiến trúc, hiện trạng không gian kiến trúc cảnh quan, hiện trạng giao thông, hạ tầng kỹ thuật … đánh giá tiềm năng khu vực nghiên cứu, có các phụ lục, thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan).
+ Các bản vẽ thuyết minh ý tưởng thiết kế gồm: Ý tưởng hình thành dự án; Ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc; Sơ đồ vị trí quy hoạch, mối liên hệ vùng ảnh hưởng của khu vực quy hooạch.
+ Các bản vẽ thuyết minh thiết kế gồm:  TMB quy hoạch cơ cấu sử dụng đất; TMB thiết kế chi tiết không gian quảng trường; TMB thiết kế chi tiết không gian ngầm (nếu có); Các hạng mục công trình kiến trúc; Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị; Giải pháp tổ chức giao thông đối nội, đối ngoại; Giải pháp sử dụng vật liệu bề mặt; giải pháp thiết kế cảnh quan, cây xanh; Giải pháp chiếu sáng về đêm
+ Giải pháp kỹ thuật, thi công công trình (nếu có).
+ Giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ (nếu có).
+ Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể, phối cảnh chi tiết minh họa, phối cảnh ban đêm.
+ Khái toán kinh phí xây dựng (bắt buộc), phân tích hiệu quả kinh tế (nếu có).
- 01 bộ bản vẽ trưng bày bồi trên bảng cứng khổ A1, thể hiện các nội dung:
  + Ý tưởng thiết kế.
+ Sơ đồ vị trí quy hoạch, mối liên hệ vùng.
+ Bản vẽ đánh giá sơ bộ hiện trạng khu vực quy hoạch.
+ Tổng mặt bằng quy hoạch cơ cấu sử dụng đất (Tỉ lệ fit bằng vào khổ A.1).
+ Tổng mặt bằng quy hoạch tổng thể (Tỉ lệ fit bằng vào khổ A.1).
+ Tổng mặt bằng quy hoạch không gian ngầm (Tỉ lệ fit bằng vào khổ A.1).
+ Bản vẽ các hạng mục công trình kiến trúc.
+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị.
+ Mô tả các giải pháp thiết kế liên quan.
+ Giải pháp kỹ thuật, thi công công trình (nếu có).
+ Giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
+ Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể, phối cảnh ban đêm, phối cảnh chi tiết minh họa ý tưởng.
- Mô hình phương án (khuyến khích có).
- Video minh họa phương án (khuyến khích có).
- Video báo cáo thuyết trình phương án trước Hội đồng thi tuyển, lưu ý trong video báo cáo chỉ nêu mã số ẩn danh, không nêu tên đơn vị.
d) Hồ sơ, sản phẩm dự thi không hợp lệ:
Đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ loại bỏ, không chấp nhận và không đưa ra Hội đồng thi tuyển xem xét, đánh giá những sản phẩm dự thi không đáp ứng những yêu cầu cơ bản của Quy chế thi tuyển, bao gồm các trường hợp sau:
- Vi phạm nguyên tắc ẩn danh theo quy định cho Hội đồng thi tuyển có thể nhận biết được đơn vị dự thi trong quá trình đánh giá các phương án.
- Nộp thiếu số lượng và thành phần hồ sơ, nộp không đúng thời hạn và địa điểm theo quy định.
5. Kế hoạch thi tuyển:

V. NHIỆM VỤ THI TUYỂN
V.1 Mục tiêu đầu tư:
Tổ chức xây dựng Quảng trường là một không gian công cộng lớn, là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội văn hóa, chính trị và các hoạt động thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách, là một điểm đến năng động về đêm, là một không gian công cộng đa năng và đa dạng với sự kết hợp những yếu tố kiến trúc, cảnh quan công trình, cây xanh, mặt nước…
V.2 Nhiệm vụ thi tuyển:
V.2.1 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế áp dụng:

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng.
- Quy chuẩn QCVN 02:2022/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
- QCVN 03:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng.
- Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.
- Quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả.
- Quy chuẩn QCVN 10:2014/BXD về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
- Quy chuẩn QCVN 13:2018/BXD về gara ô tô.
- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
- Tiêu chuẩn thiết kế nước ngoài (nếu có) (tiêu chuẩn áp dụng cần đảm bảo sự đồng bộ, tuân thủ quy định áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trong hoạt động xây dựng theo Điều 8. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ).
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
V.2.2 Vị trí, phạm vi quy hoạch:
V.2.2.1 Vị trí:
Vị trí quy hoạch thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
V.2.2.2 Phạm vi quy hoạch:
  - Pham vi quy hoạch có tổng diện tích là 16,2 ha gồm 03 khu vực:
  + Khu A có diện tích 10,69 ha, phạm vi khu A giới hạn bởi các đường Nguyễn Chí Thanh, Lý Tự Trọng, Quang Trung, bờ tây sông Hàn.
  + Khu B có diện tích 2,37 ha,  khu B tại vị trí bến du thuyền (Cảng sông Hàn).
  + Khu C có diện tích 3,16 ha,  phạm vi khu C giới hạn bởi các đường Trần Phú, Quang Trung, bờ tây sông Hàn, cầu Sông Hàn (trong đó bao gồm Bảo tàng Đà Nẵng tại số 42, 44 Bạch Đằng và số 31 Trần Phú; Thư viên Khoa học Tổng hợp).
  - Phạm vi nghiên cứu mở rộng khu vực quy hoạch gồm:
  + Toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng và khu vực bờ sông Hàn từ cầu sông Hàn đến công viên Hòa Bình cuối đường Bạch Đằng.
  + Các tuyến đường xung quanh khu vực quy hoạch bị ảnh hưởng gồm: Trần Phú, Lý Tự Trọng, Quang Trung, Nguyễn Chí Thanh.
V.2.2.3 Hiện trạng quy hoạch:
- Hiện trạng khu đất thiết kế quy hoạch gồm:
  + Các công trình cao tầng gồm: Khách sạn Novotel cao 37 tầng, Công viên Phần mềm số 1 cao 19 tầng, Trung tâm Hành chính cao 34 tầng.
+ Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải là chứng tích của ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, có lịch sử xây dựng lần đầu tiên dưới thời vua Gia Long (năm 1813), trước là đồn Điện Hải, gần cửa biển Đà Nẵng. Năm 1823, Vua Minh Mạng thứ 4 cho dời đồn Điện Hải vào bên trong đất liền, trên một gò đất cao, được xây bằng gạch và đến năm 1835, đồn được đổi tên là thành Điện Hải. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam, thành Điện Hải đã góp phần đập tan ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của Liên quân Pháp – Tây Ban Nha khi nổ súng xâm lược nước ta ở Đà Nẵng vào năm 1858 – 1860. Thành còn lại cho đến ngày nay, trở thành biểu tượng cho ý chí quật cường, tinh thần yêu nước của nhân dân ta và minh chứng rõ ràng nhất về sự chuyển tiếp từ thời kỳ Trung Đại sang thời kỳ Cận Hiện Đại ở Việt Nam.
+ Cột chỉ đường cổ nhất và duy nhất còn sót lại của Tourane Đà Nẵng tại góc ngã ba đường Bạch Đằng - đường Thành Điện Hải, cạnh Khách sạn Novotel. Cột chỉ đường này được đúc bằng xi măng, cốt thép rất chắc chắn, phía trên có một tấm bảng cũng đúc bằng xi măng, hiện còn dấu tích của dòng chữ tiếng Pháp dù đã bị đục bỏ nhưng vẫn còn có thể cho thấy đây là bảng chỉ đường tới Musée Henri Parmentier/Bảo tàng Henri Parmentier (nay là Bảo tàng Điêu khắc Champa), được hình thành khoảng năm 1936 hoặc năm 1937.
+ Bãi để xe (gồm khu để xe trên mặt đất và khu để xe ngầm) phía nam Trung tâm Hành chính.
+ Khu công viên phía Bắc Thành Điện Hải.
+ Khu công viên phía Nam Khách sạn Novotel.
+ Sân Tennis, cửa hàng café Indochina và khu vực sân công cộng (Quy hoạch Vườn sách theo quy hoạch đã duyệt).
+ Khu vực Nhà hàng bến du thuyền.
+ Khu dân cư hiện hữu theo các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Chí Thanh, Lý Tự Trọng.
- Hiện trạng công trình xung quanh khu vực quy hoạch quảng trường gồm các công trình Văn phòng làm việc, Khách sạn, Nhà khách, Cửa hàng, Trường học… có chiều cao trung bình xen lẫn các khu vực dân cư thấp tầng.
- Hiện trạng các công trình cao tầng dọc theo ranh giới quy hoạch:
+ Dọc theo đường Quang Trung: Nhà khách T26, Đại học Duy Tân, Khách sạn Petro, Công viên phần mềm, Khách sạn Bay Capital.
+ Dọc theo đường Lý Tự Trọng: Lãnh sự quán Nga, Trường tiểu học Lý Tự Trọng, Khách sạn Sông Hàn.
+ Dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh: Chung cư Lapaz Tower.
V.2.2.4 Yêu cầu thiết kế:
* Yêu cầu chung:
Quy hoạch và thiết kế kiến trúc, cảnh quan khu vực Quảng trường phải đáp ứng được những yêu cầu sau:
- Phù hợp với định hướng của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 đã được phê duyệt, khu vực quy hoạch được xác định là quảng trường trung tâm của thành phố.
- Xác định tính chất của Quảng trường là Quảng trường lịch sử, văn hóa, nơi ghi nhận dấu ấn của người Đà Nẵng đại diện cho nhân dân cả nước đi đầu trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, là địa chỉ giáo dục lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ.
- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu sử dụng, tạo vẻ đẹp đặc sắc hài hoà trong tổng thể khu vực.
- Phù hợp với hình dáng, vị trí và kích thước khu đất quy hoạch.
- Phương án quy hoạch và thiết kế kiến trúc, cảnh quan khu vực Quảng trường phải thể hiện được ý nghĩa chính trị của công trình, có hình thức kiến trúc thẩm mỹ phù hợp, trang trọng, đặc sắc, hài hoà với các công trình và cảnh quan xung quanh.
- Giải pháp thiết kế Quảng trường cần đảm bảo yêu cầu: Tổ chức xây dựng Quảng trường là một không gian công cộng lớn, là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội văn hóa, chính trị và các hoạt động thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách, là một điểm đến năng động về đêm, là một không gian công cộng đa năng và đa dạng với sự kết hợp những yếu tố kiến trúc, cảnh quan công trình, cây xanh, mặt nước…
- Đáp ứng yêu cầu trở thành không gian công cộng phục vụ người dân, đáp ứng được các yêu cầu về ý nghĩa, chức năng của công trình, cảnh quan khu vực, bảo đảm khả năng thích dụng lâu dài.
* Các yêu cầu cụ thể:
- Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc: Đề xuất các chỉ tiêu về sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kinh tế xã hội phù hợp với quy chuẩn - tiêu chuẩn hiện hành.
- Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế cho từng hạng mục công trình cụ thể.
- Đề xuất các phương án kết nối, liên thông về: không gian, cảnh quan, giao thông, chức năng … giữa di tích Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng, Thư viên Khoa học Tổng hợp, các với các công trình hiện hữu (Lưu ý cả tầng trệt, tầng ngầm và tầng cao của các công trình nhà cao tầng như: Khách sạn Novotel, Công viên Phần mềm số 1, Trung tâm Hành chính).
- Giải pháp không gian chiều cao: Đề xuất giải pháp thiết kế về chiều cao, hình khối công trình và tổ chức không gian cảnh quan xung quanh quảng trường phù hợp với thiết kế đô thị tại khu vực, phù hợp với cảnh quan khu vực bờ sông Hàn, các công trình lân cận.
Theo định hướng quy hoạch chung điều chỉnh, dự án nằm trong khu vực phát triển cao tầng từ 80m đến 100m.
- Giải pháp không gian ngầm: Công trình nằm trong khu vực có ưu tiên cao về phát triển không gian ngầm, theo quy hoạch chung có vị trí bãi đỗ xe tập trung, do đó có giải pháp thiết kế tầng hầm vừa đảm bảo bố trí diện tích đỗ xe đảm bảo nhu cầu phục vụ cho toàn bộ khu vực, đồng thời dự phòng cho khu vực lân cận xung quanh (đảm bảo dư tối thiểu 30% so với quy định). Lưu ý giải pháp bố trí tầng hầm, số lượng tầng hầm phù hợp, đảm bảo giao thông tiếp cận, kết nối với các tầng hầm hiện trạng của các công trình hiện hữu.
- Giải pháp tổ chức giao thông: Đề xuất các phương án tiếp cận hợp lý với khu vực quảng trường, đảm bảo sự xuyên suốt, khu vực để xe ô tô, xe máy cho người dân và du khách đến quảng trường, trong đó đặc biệt lưu ý các phương tiện đón trả các đoàn khách du lịch đến các địa điểm phục vụ khách tham quan du lịch như di tích Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng, khả năng kết nối với quy hoạch các phương tiện công cộng hình thành trong tương lai gồm hệ thống xe buýt hiện trạng, theo hướng đông tây có tuyến LRT 1 dọc theo đường Lý Tự Trọng, theo hướng bắc nam có tuyến LRT/BRT du lịch 2 chạy vòng quanh sông Hàn trên đường Trần Hưng Đạo – Trần Thị Lý – đường Bạch Đằng.
Tính toán phương án phân luồng giao thông hợp lý giữa phía Đông và phía Tây đường Trần Phú trong trường hợp sử dụng quảng trường vào các ngày lễ, sự kiện đặc biệt phải tận dụng toàn bộ không gian quảng trường từ Thành Điện Hải đến đường Bạch Đằng.
- Các giải pháp hạ tầng liên quan như: tiếp cận – thoát người (capacity), đỗ xe, điện nước thoát nước, chiếu sáng, thông tin …
- Giải pháp kỹ thuật: Có giải pháp kết cấu chịu lực và hệ thống kỹ thuật công trình hiện đại, áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng công trình, đảm bảo các trang thiết bị tiện nghi hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của quảng trường, đảm bảo duy tu bảo trì, vận hành công trình, phù hợp với đề án phát triển thành phố thông minh của thành phố, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, đảm bảo sử dụng năng lượng hiệu quả cho công trình. Dự phòng được nhu cầu phát triển trong tương lai, trong đó lưu ý nhu cầu sử dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với lộ trình phát triển thành phố thông minh của thành phố.
- Đề xuất các kịch bản hoạt động, khai thác sử dụng quảng trường, các dịch vụ vui chơi giải trí, các hoạt động đường phố, các sự kiện lễ hội văn hóa, chương trình nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực, ca nhạc, đường sách/phố sách/công viên sách … đặc biệt lưu ý các hoạt động về đêm, có sự kết nối với các tuyến phố đi bộ đêm đường Bạch Đằng ven  sông Hàn kéo dài đến đường Như Nguyệt, đồng thời đề xuất cải tạo chỉnh trang, chuyển đổi công năng các khu phố dọc theo ranh giới quy hoạch quảng trường dể tận dụng không gian tổ chức các dịch vụ, đặc biệt các hoạt động về đêm nhằm tạo ra một khu đô thị hành chính sống 24/7.
- Đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật, tài chính.
- Xác định nhu cầu đầu tư, giai đoạn đầu tư, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, nhu cầu sử dụng đất và tính toán hiệu quả kinh tế.
- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường kèm các giải pháp bảo vệ môi trường.
* Nội dung định hướng cụ thể:
- Tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan khu vực phía đông Thành Điện Hải thành quảng trường công cộng hướng ra sông Hàn kết nối với Bảo tàng, Thư viện Khoa học tổng hợp, Khách sạn Hilton ở phía Nam và khu vực cảng Sông Hàn ở phía bắc, các công trình công cộng dọc 2 bên ranh giới quảng trường là Quang Trung và Lý Tự Trọng, đồng thời toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng tương lai tổ chức thành tuyến phố đi bộ dọc sông Hàn kéo dài từ chân cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước nhằm tạo thành một trục không gian thống nhất.
- Định hướng xây dựng khu vực sân tennis hiện trạng và khu vực sân công cộng thành bãi đậu xe ngầm, đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho khu vực trung tâm hiện đang chưa đảm bảo nhu cầu.
- Đối với khu vực bãi đỗ xe hiện hữu phía Nam của Trung tâm hành chính: Đề xuất giải pháp cải tạo bề mặt bãi đỗ xe nổi hiện hữu thống nhất toàn bộ quảng trường.
- Đối với các không gian ngầm ngoài mục đích để xe có thể nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động khác như thương mại, dịch vụ, vui chơi … nhằm phục vụ người dân và du khách.
- Trên bề mặt Quảng trường, nghiên cứu kết nối với không gian mặt nước, bố trí thêm các hạng mục trang trí như nhạc nước, đèn nghệ thuật … nhằm tăng thêm hiệu ứng và điểm nhấn cho Quảng trường.
- Có đề xuất đối với khu vực nhà hàng Bến du thuyền hiện hữu, có thể xem xét chuyển đổi công năng phục vụ du lịch kết hợp văn hóa nghệ thuật đương đại.
- Định hướng khu vực di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải giữ lại bảo tồn nguyên trạng, tổ chức lại các lối giao thông tiếp cận và bổ sung cây xanh, cải tạo lại cảnh quan xung quanh di tích. Khu vực phía Bắc sẽ giải phóng các chướng ngại vật để mờ thoáng không gian trống, không cho phép xây dựng bất cứ công trình ngầm hoặc nổi nào trong phạm vi hiện trạng khu vực. Khu vực phía Nam sẽ khôi phục cổng thành phía Nam như nguyên gốc đồng thời cải tạo toàn bộ cảnh quan khu vực Trung tâm phần mềm bằng cách dở bỏ hàng rào, bố trí đỗ xe về bãi đổ xe tập trung của khu vực.  
- Định hướng với khu vực dân cư hiện trạng phía Tây sẽ được giữ lại, cải tạo các hệ thống đường ngõ phù hợp với cảnh quan chung, đề xuất quy định quản lý kiến trúc đối với khu vực nhà dân này để đảm bảo cảnh quan chung. Khu vực này được khuyến khích phát triển các dịch vụ hỗ trợ du lịch như café, nhà hang nhỏ, shop bán hang lưu niệm, dịch vụ homestay …
- Bảo tồn cột chỉ đường có giá trị lịch sử (hiện cổ nhất và duy nhất còn sót lại của Tourane/Đà Nẵng) tại góc ngã ba đường Bạch Đằng – đường Thành Điện Hải, cạnh khách sạn Novotel. Cột chỉ đường tới Musée Henri Parmentier/Bảo tàng Henri Parmentier (nay là Bảo tàng Điêu khắc Chămpa), được hình thành từ khoảng năm 1936 – 1937.
- Các công trình cao tầng gồm Trung tâm Hành chính cao 34 tầng và Khách sạn Novotel cao 37 tầng, Công viên Phần mềm số 1 cao 19 tầng xác định giữ lại để tạo điểm nhấn về kiến trúc cho khu vực quy hoạch, cải tạo kiến trúc cảnh quan và giao thông xung quanh kết nối đồng bộ với Quảng trường.
- Giải pháp giao thông: Có giải pháp tổ chức về giao thông xung quanh, trong đó đặc biệt lưu ý với 02 tuyến đường một chiều là Bạch Đằng và Trần Phú nhằm tránh xung đột về giao thông, không làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của các công trình hiện hữu (trong đó đặc biệt lưu ý đảm bảo hoạt động của Trung tâm Hành chính, nhất là việc tiếp cận sảnh chính khi tiếp các đoàn nguyên thủ trong các sự kiện lớn), đồng thời tạo không gian liền mạch từ thành Điện Hải ra đến mép sông Hàn.
- Giải pháp chiếu sáng về đêm: Khu vực quy hoạch nằm trong khu vực có yêu cầu cao về chiếu sáng mỹ thuật bao gồm khu vực 02 bên bờ sông Hàn, là nơi tập trung các tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực về đêm, các công trình điểm nhấn về kiến trúc, chiếu sáng nghệ thuật như Khách sạn Novotel. Đề xuất giải pháp cải tạo hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cho mặt đứng các công trình kiến trúc khác như Trung tâm Hành chính, Công viên phần mềm số 1, Khu di tích Thành Điện Hải và công viên xung quanh di tích, các công trình dọc theo ranh giới quy hoạch (Nhà khách T26, Đại học Duy Tân, Khách sạn Petro, Khách sạn Bay Capital, Lãnh sự quán Nga, trường tiểu học Lý Tự Trọng, Khách sạn Sông Hàn, Hội đồng nhân dân mới ... ), khu vực cảng Sông Hàn … đồng bộ với Quảng trường, hệ thống chiếu sáng công cộng thuộc đề án “Thành phố thông minh” và dự án hệ thống trang trí ánh sáng nghệ thuật dọc theo 2 bờ sông Hàn với chủ đề “Dòng sông ánh sáng” đang triển khai thực hiện.
- Đề xuất giải pháp bố trí hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo số lượng, thẩm mỹ, cự ly phục vụ và đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, xem xét ngầm hóa hoặc kết hợp tạo thành các điểm checkin nghệ thuật độc đáo, phù hợp mỹ quan, thân thiện môi trường.
- Đề xuất phương án cải tạo các khu dân cư hiện hữu, các khu phố dọc theo ranh giới quy hoạch và các khu phố lân cận. Xây dựng các chỉ tiêu quản lý kiến trúc cho các khu vực xung quanh dự án, nhằm có sự kết nối cả về hình thức và công năng với các công trình lân cận.
- Định hướng đối với khu vực dân cư phía Tây Thành Điện Hải theo thiết kế đô thị được duyệt: Quy định các chỉ tiêu xây dựng đối với khu dân cư phía Tây Thành Điện Hải, gồm 3 lớp có chiều cao tầng thấp dần về phía di tích thành Điện Hải: lớp nhà giáp các trục đường chính (đường Quang Trung, Nguyễn Chí Thanh, Lý Tự Trọng), lớp nhà giáp Thành Điện Hải, lớp nhà ở giữa.
- Đề xuất cải tạo cảnh quan khu vực bờ sông Hàn tiếp giáp với Quảng trưởng để làm điểm kết thúc cho Quảng trường. Lưu ý không xây dựng các cầu cảng làm tác động đến lòng sông ảnh hưởng đến dòng chảy.
- Đề xuất hướng kết nối mở rộng Quảng trường:
+ Phía Bắc: Khu vực Cảng sông Hàn dự kiến trở thành khu vực công viên vườn dạo kết hợp bến du thuyền.
+ Phía Nam: Kết nối với Bảo tàng Đà Nẵng tại số 42-44 Bạch Đằng và Thư viện Tổng hợp.
V.2.2.5 Về Kinh tế:
Kinh phí đầu tư xây dựng tiết kiệm phù hợp với điều kiện địa phương, vận hành duy tu phù hợp, tiết kiệm.
Yêu cầu phương án dự thi phải có khái toán tổng mức đầu tư xây dựng dự án, trong đó nêu rõ khái toán tổng kinh phí bao gồm cả chi phí thiết kế và các chi phí khác có liên quan, thể hiện suất đầu tư từng hạng mục, cơ sở tính toán đồng thời phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế, đề xuất phương thức đầu tư phù hợp có khả năng xã hội hóa. Lập khái toán kinh phí đầu tư, phương án thiết kế đảm bảo theo Tổng mức đầu tư  của dự án dự kiến là 1.018.024.250.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm mươi tám tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), trong đó chi phí đển bù khoảng 136.808.449.000 đồng.

 

Tác giả bài viết: Thanh Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn phòng:

107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:

0236.3621925

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây