Phổ biến Nghị định 10/2021/NĐ-CP và 04 Thông tư 11, 12, 13, 14/2021/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Số kí hiệu NĐ10/2021, TT11, 12, 13, 14/2021
Bắt đầu lấy ý kiến Không giới hạn
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Trạng thái Chưa thông qua
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Xây dựng
Pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Ủy ban thẩm tra Ủy ban Pháp luật
Người ký Bùi Hồng Minh

Nội dung

Đến nay, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn chi tiết các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, cụ thể:

1. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
Thông tư gồm 14 Điều và 10 Phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế các Thông tư: Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng:
Thông tư gồm 04 Điều và 08 Phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và Phụ lục số II Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình:
Thông tư gồm 04 Điều và 06 Phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế các phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình đã ban hành tại Mục 1 Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng và Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

4. Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng:
Thông tư gồm 04 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021 và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

 Website Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng xin giới thiệu đường link tải nội dung Nghị định và các thông tư để viên chức, người lao động Trung tâm và đối tác nghiên cứu, áp dụng phù hợp.

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CPhttp://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=43&TypeVB=0
2. Thông tư số 11/2021/TT-BXDhttp://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=63&TypeVB=0
3. Thông tư số 12/2021/TT-BXDhttp://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=61&TypeVB=0
4. Thông tư số 13/2021/TT-BXDhttp://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=62&TypeVB=0
5. Thông tư số 11/2021/TT-BXDhttp://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=65&TypeVB=0

 

  Ý kiến bạn đọc

Các văn bản cùng lĩnh vực

Văn phòng:

107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:

0236.3621925

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây